ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,438
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
4,743
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
14,820
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
215,556
ไอพี ของคุณ
18.212.206.217
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ สิทธิปน้าที่ของบิดามารดาและบุตร    [ 12 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร  กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย ในแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกซึ่งอยู่ในสถานภาพต่างกัน เช่น บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ของตนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ควรศึกษาได้แก่ สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรคือ กำหนดที่อยู่ให้บุตร อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรตามสมควร จัดการทรัพย์สินของบุตรด้วยความระมัดระวัง ให้บุตรทำงานตามสมควรแก่ความสามารถ ทำโทษบุตรตามสมควร เพื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อบุตรทำผิด สิทธหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดาในกรณีที่ไม่ปรากฎบิดา บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดาได้ บุตรมีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาตามสมควรจากบิดามารดา บุตรจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรจะฟ้งร้องบิดามารดาของต้นไม่ได้ การรับรองบุตร บุตรที่เกิดมาโดยที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถือว่าบุตรคนนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิง แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของชาย กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ชายจดทะเบียนรับรองบุตรได้เพื่อให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ ผู้เยาว์คือเด็กหรือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์จะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ หรือเมื่อทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เยาว์เป็นผู้ที่ไม่พร้อมจะใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยลำพัง เพราะผู้เยาว์ยังอ่อนทั้งในด้านความคิด ความรู้ ความชำนาญ และไหวพริบ อาจจะถูกผู้อื่นเอาเปรียบได้ ดังนั้นกฎหมายจึงจำกัดความสามารถของผู้เยาว์ โดยยึดหลักว่าผู้เยาว์จะใช้สิทธิเพื่อทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายโดยลำพังไม่ได้จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมกระทำแทน หรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาวน์ คือผู้ใช้อำนาจปกครองได้แก่บิดามารดา ผู้ปกครองคือบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อปกครองผู้เยาว์ 
      

ย้อนกลับ