ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,806
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ กฎหมายการหย่า   [ 08 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: หย่าโดยความยินยอมคือ กรณีที่ทั้งคู่ตกลงที่จะหย่ากันได้เอง กฎหมายบังคับว่า การหย่าโดยความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงรายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน และถ้าการสมรสนั้นมีการจดทะเบียนสมรส การหย่าก็ต้องไปจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอด้วย มิฉะนั้นการหย่าย่อมไม่สมบูรณ์ การหย่าโดยความยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย ณ สำนักงานทะเบียนเดียยวกับสถานที่แจ้งให้กระทำ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ โดยนำหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง คือหนังสือข้อตกลงการหย่าหรือสัญญาการหย่าซึ่งมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของทั้งสองฝ่าย ใบสำคัญการสมรสทั้ง 2 ฉบับ พยานบุคคล 2 คน  ถ้าไม่มีนายทะเบียนจะหาให้แต่ต้องเสียค่าป่วยการพยาน 2.50 บาท ค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียเว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบีนหาให้ 2.50 บาท การหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย ต่างสำนักงานทะเบียนที่แจ้งให้กระทำ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ โดยต่างฝ่ายต่างยื่นคำร้อง ณ สำนักงานทะเบียนที่ตนสะดวก หนักฐานที่ต้องนำไปแสดงคือ บัตรประจำตัวประชาชนทั้งสองฝ่าย ใบสำคัญการสมรสทั้ง 2 ฉบับ หนังสือยินยามการหย่าซึ่งพยานลงชื่อการหย่าอย่างน้อย 2 คน ค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียเว้นแต่ค่าป่วยการพยาน 2.50 บาท 
    

ย้อนกลับ