ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,734
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ ภาษีป้าย    [ 02 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี ภาษีป้ายจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนไม่ต้องทำอะไรเมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ คำนวณ และให้ใบยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ภาษีป้ายให้คำนวณ กว้างคูณยาว ภาษีขั้นต่ำ 200.- บาท ป้ายภาษาไทยล้วน 3 บาท/500 ตารางเซ้นติเมตร ป้ายภาษาไทย ปนภาษาต่างประเทศ 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน 10 บาท/500 ตารางเซนติเมตร ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ หรือการโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีตามประเภท และขาดของป้ายตามอัตรา การยื่นแบบแสดงรายการประเมินและชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ชำระเงินในวันยื่นแบบแสดงรายการหรือจะชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินก็ได้ เงินเพิ่มและค่าภาษีค้างชำระ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ต้องเสีย เว้นแต่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนที่พนักงานจะแจ้งถึงการละเว้นนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ยื่นแบบไม่ถูกต้องต้องทำให้ค่าภาษีลดน้อยลงจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม ไม่ชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดห้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
    

ย้อนกลับ