ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
5,601
เดือนที่แล้ว
6,677
ปีนี้
5,601
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
206,337
ไอพี ของคุณ
3.84.186.122
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ การปฏบัติและเตรียมความพร้อมกรณีต้องไปติดต่อสถานีตำรวจ    [ 19 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเมื่อต้องไปติดต่อที่โรงพัก ท่านควรเตรียเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย คือ บัตรประจำประชาชนหรือใบแทนฯ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐานต่างๆ ดังนี้ ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล) ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน หรือสามีหรือภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียนสมรส) สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยา แล้วแต่กรณีให้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งติดอากรแสดมป์ 5 บาท หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากเป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ท่านต้องนำหลักฐานเพิ่มเติมไปคือ กรณีแจ้งความคนหาย หลักฐานต่างๆ ให้เตรียมบัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี) ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด) ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน) กรณีแจ้งความรถหาย ให้นำเอกสารใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี) หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จดยี่ห้อ สี แบบ หมายเลข ประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี) 
    

ย้อนกลับ