ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,471
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
4,212
เดือนที่แล้ว
7,561
ปีนี้
21,850
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
222,586
ไอพี ของคุณ
54.166.133.84
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ โทษของผู้ที่กระทำความผิดขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา   [ 11 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ช่วงนี้รัฐบาลและหน่วยงานราชการทุกแห่งได้มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (โครงการ 7 วันอันตราย) โดยได้กำชับเรื่องการดื่มสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สิน วันนี้จึงนำกฎหมายว่าด้วยการดื่มสุราในขณะขับรถมาฝากครับ  ประเทศไทยมีการดื่มสุราสูงเป็นอันดับที่ 40 ของโลกและเป็นอันดับที่ 3 ของเอเซีย โดยคนที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปดื่มสุราจำนวน 17 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรในช่วงอายุนี้ทั้งหมด 53.9 ล้านคน นอกจากนี้การดื่มสุรายังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 90 โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 26,000 คนต่อปี ซึ่งการดื่มสุราและก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ถือเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถในขณะที่เมาสุราซึ่งผิดกฎหมายตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 42(2) ที่กำหนดมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราโดยคำว่า “รถ” ตามกฎหมายดังกล่าวหมายถึงยานพาหนะทางบกทุกชนิดยกเว้นรถรางและรถไฟส่วนอาการเมาสุรานั้นหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือกเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา มีโทษปรับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
    

ย้อนกลับ