ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
80,103
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
198,360
ไอพี ของคุณ
35.175.182.106
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร์    [ 02 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: ในกรณีที่ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของบุคคลไม่ตรงกับหลักฐานที่มีอยู่ ให้ไปติดต่ออำเภอหรือเทศบาลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ในการติดต่อทางราชการ เพื่อการนี้ควรนำหลักฐานเอกสารของทางราชการที่มีอยู่ไปแสดงด้วย เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน  ใบสำคัญทางทหาร  เอกสารการสมรส การหย่า สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสุทธิ หลักฐานเกี่ยวกับสัญาติ หนังสือเดินทางหรือไปต่างประเทศ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
    

ย้อนกลับ