ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2  ตำบลสันปูเลย
ประวัติความเป็นมา
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีนางพรรณี คุณเลิศ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 67 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 308,700 บาท โดยเงินทุน 200,00 บาท เป็นเงินที่กู้มาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ มีประวัติการก่อตั้งกลุ่มที่ยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ดำเนินการผลิตแรกเริ่ม คือ น้ำพริกเผา เมื่อกลุ่มนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ได้ ๔ ดาว แต่ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาของกลุ่มฯ เกิดปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากน้ำพริกเผาไม่ใช่อาหารของคนพื้นเมือง คนเหนือ ไม่ได้เป็นอาหารหลักหรือใช้ในชีวิตประจำวันมากนัก ผู้บริโภคส่วนมากจะซื้อเพื่อนำไปปรุงเป็นต้มยำเท่านั้น ทำให้ยอดขายลดลงและไม่ต่อเนื่อง ทางกลุ่มจึงร่วมความคิดว่า ควรผลิตอาหารที่เป็นของคนภาคเหนือทานได้ คนต่างจังหวัดทานได้ และเป็นอาหารที่คนเหนือนิยมรับประทานอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มต้นทำแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม จิ้นส้ม (แหนมห่อใบตอง) และน้ำพริกตาแดง ในปี ๒๕๕๓ ทางกลุ่มฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์แคบหมุเข้าคัดสรร ผลที่ได้ คือ ๕ ดาว และปี ๒๕๕๕ ทางกลุ่มฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม เข้าคัดสรรผลที่ได้ คือ ๕ ดาว โดยผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ก็ทำควบคู่มาพร้อมผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
    ในการจัดเวทีประชาคมอนุรักษ์และสืบสารภูมปัญญาท้องถิ่นปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ ของกลุ่มมีมติในการจัดเวทีได้ตกลงกันที่จะนำผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง มาบันทึกภูมิปัญญา
    เรื่องราวของน้ำพริกตาแดง เกิดจากคนภาคเหนือส่วนมากอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำปิง และแม่น้ำสายเล็ก สายน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อผลผลิตเกินความต้องการและจะเกิดการเน่าเสีย จึงเกิดการค้นคิดวิธีถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารขึ้น ที่ชื่อว่า น้ำพริกตาแดง ชื่อตาแดงไม่ใช่ชื่อของผู้คิดค้นหรือเริ่มทำน้ำพริก แต่คำว่าตาแดงนั้น เนื่องจากการนำพริกมาโขลกความเผ็ดร้อนของพริกทำให้เกิดการระคายเคืองตา ปวดแสบ ปวดร้อนดวงตา จึงทำให้ตาแดง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อโครกพริกและเศษกระเด็นเข้าตา ทำให้ดวงตาปวดแสบปวดร้อน และตาแดง การปวดแสบปวดร้อนตาจึงเป็นที่มาของน้ำพริกตาแดงในที่สุด

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
    จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตาแดง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ มีเอกลักษณ์   โดดเด่น คือ มีรสชาติกลมกล่อม เพราะใช้วัตถุดิบที่คุณภาพ ไม่ว่าพริกก็ใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่แดงสดลักษณะของเม็ดตรง ผสมกับพริกขี้หนูแห้ง (พริกกระเหรี่ยง) กระเทียมก็ต้องใช้กระเทียมพื้นเมือง เพราะมีความหอมฉุนอยู่ในตัวของกระเทียมเอง ส่วนปลาร้า ก็จะต้องใช้ปลากระดี่ตัวใหญ่ เพราะมีเนื้อมากและเนื้อปลากระดี่มีรสชาติอร่อย น้ำพริกตาแดงของกลุ่มฯ มีความเหนียว ไม่เละ มีตราสินค้า    “แม่ไม้ประดู่” และผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพ อย.เลขที่ ๕๐๒๐๒๐๔๕๒๐๐๐๘ โดยได้รับการแนะนำและดูแลอย่างต่อเนื่องจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดงไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดแต่อย่างใด
ความสัมพันธ์กับชุมชน
๑.    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบสมาชิกและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านสันต้นดู่ มีการถือหุ้น และออมเงิน อย่างต่อเนื่อง
๒.    การทำงานก็ใช้แรงงานในหมู่บ้าน โดยสมาชิกของกลุ่มเป็นคนร่วมดำเนินการผลิต ร่วมตลาด
๓.    การจัดสรรผลประโยชน์ มีการจัดสรรผลกำไรให้ในส่วนเงินปันผล เงินออมและเงินหุ้นให้กลับสมาชิก และยังแบ่งสรรผลกำไรบางส่วนให้กับสาธารณประโยชน์
๔.    ผลผลิตของกลุ่ม (น้ำพริกตาแดง) ทางกลุ่มยังได้นำไปช่วยในงาน/กิจกรรมของครัวเรือนภายในหมู่บ้าน ทั้งร้องขอและไม่ได้ร้องขอ
๕.    เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
๖.    ทางกลุ่มฯ ยังได้ส่งเสริมการรับซื้อผลผลิต (กระเทียม) ที่มีอยู่ในชุมชน
กระบวนการผลิต
    วัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตน้ำพริกตาแดง มีดังนี้
๑.    พริกแห้งเม็ดใหญ่ ต้องเป้นพริกแดงสด เม็ดตรง ต้องคัดพิเศษ และจะต้องไม่มีพริกที่เป็นโรค
๒.    พริกขี้หนูแห้ง (พริกกระเหรี่ยง) ต้องเป็นสีแดงสด
๓.    กระเทียม ต้องเป็นกระเทียมพื้นเมือง กลีบเล็ก
๔.    ปลาร้า ต้องเป็นปลากระดี่ตัวใหญ่ เพราะปลากระดี่ตัวใหญ่มีเนื้อมาก และเนื้อปลากระดี่มีรสชาติหอมหวานอร่อย
๕.    เกลือเม็ด จะเป็นเกลือที่สร้างรสชาติที่ดีให้แก่น้ำพริก
๖.    เครื่องปรุงรส (ผงชูรส)
ขั้นตอนการผลิต
๑.    คัดวัตถุดิบทุกอย่าง (พริก,กระเทียม,ปลาร้า) กรณีกระเทียม ต้องล้างให้สะอาดพึ่งให้แห้ง ถ้าเปลือกแข็งก็ปอกเปลือกอ่อนอยู่แล้วไม่ต้องแกะ
๒.    การพิงพริก ต้องพิงไฟอ่อนๆ สูงได้ระยะ กลับไปกลับมา ขณะพิงต้องหมั่นเขย่าพริก เพราะการเขย่าพริกจะทำให้เม็ดในของพริกสักและหลุดออกจากขั้ว การพิงพริกที่ดีจะต้องให้พริกไม่มีสีคล้ำไหม้ ยังคงสีแดงของพริกไว้ จะรู้ว่าพริกสุกหรือไม่ ทดสอบจากกลิ่นหอมของพริกอีกทางหนึ่งก็ได้
๓.    การต้มน้ำปลาร้า (ปลากระดี่ตัวใหญ่) ขั้นตอนแรกนำปลาร้าต้มในน้ำ (น้ำต้องเป็นน้ำบรรจุถัง) เพราะจะทำให้ไม่มีกลิ่นคลอรีน หรือกลิ่นดิน ต้มให้ปลาร้าเปื่อย เนื้อยุ่ย นำปลาร้ามากรองในตะแกรง และบดให้ละเอียด นำน้ำปลาร้าที่กรองเสร็จมาเคียวในกระทะ ตั้งไฟอ่อนๆ ให้สุกอีกครั้ง พักไว้ให้เย็น
๔.    นำพริกมาโขลกให้ละเอียด ตักพักไว้ในภาชนะ นำกระเทียมลงโขลกให้ละเอียด
๕.    นำพริกที่พักไว้ในภาชนะลงโขลกกับกระเทียม ให้เข้ากัน เติมปลาร้าที่เตรียมไว้ลงผสม ใส่เกลือ และเครื่องปรุงเป็นลำดับต่อไป โขลกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน จนเหนียว ชิมและปรุงรส อีกครั้งตามความต้องการ
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
    ผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ทางกลุ่มฯเน้นเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ ในการนำมาปรุง/ผลิต รายละเอียดในส่วนการผลิตมีเทคนิค ดังนี้
๑.     การพิงพริก ต้องพิงในความสูงพอประมาณ พิงให้พริกมีกลิ่นหอม เนื้อพริกต้องไม่ดำคล้ำและที่สำคัญเวลาพิงพริกต้องหมั่นเขย่าพริก เพื่อให้เมล็ดด้านในของพริกสุกและหลุดออกจากขั้วใจกลางเม็ดพริก พริกจะต้องมีทั้งพริกแห้งเม็ดแดงใหญ่และพริกขี้หนูแห้ง (พริกกระเหรี่ยง)
๒.    ปลาร้า ต้องเป็นปลากระดี่ตัวใหญ่ เพราะจะได้เนื้อปลาเยอะและรสชาติของเนื้อปลาหอมหวานในการต้มและเคี่ยวปลาร้า จะต้องใช้น้ำสะอาดบรรจุขวดเท่านั้น
๓.    กระเทียม ต้องเป็นกระเทียมพื้นเมือง ถ้าเปลือกนอกกระเทียมแข็งก็เลาะเปลือกออกก่อน แต่ถ้าเปลือกอ่อนก็โคลกได้เลย กระเทียมจะต้องมีการล้างให้สะอาดพึ่งลมให้แห้งก่อน ถึงจะเอามาโคลก ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อรา
๔.    เคล็ดลับการเก็บน้ำพริกได้นาน ส่วนผสมทุกอย่างต้องสะอาดและต้องทำให้สุกและแห้งก่อน
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
แหล่งจำหน่ายสินค้า (ในประเทศ)
­    จำหน่ายที่ทำการกลุ่ม
­    ร้านค้าในหมู่บ้านตำบล
­    ศูนย์โอทอปอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
­    งาน OTOP City midyear ภูมิภาค
­    งานตามหน่วยงานภาครัฐจัด เช่น งานของสำนักงานเกษตร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
­    เทศบาลตำบลสันปูเลย
­    ร้านค้า OTOP ปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
­    กาดหลวงแอร์พอร์ต
­    และจำหน่ายทางไลข์ ID 081-2๘๙๕๘๖๕ และโทรศัพท์ ๐๘๑-2๘๙๕๘๖๕
      การจำหน่าย
        ทางกลุ่มได้มีการจำหน่ายทั้งสั่งซื้อเป็นกิโลกรัม และจำหน่ายในรูปแบบ กระป๋องพลาสติก และขวดแก้ว ราคาน้ำพริกตาแดง กิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท
        กระป๋องพลาสติก กระป๋องละ ๑๐ บาท ราคาปลีก ๘ บาท ในราคาส่ง ทั้งนี้ต้องซื้อครั้งละ ๑๐ กระป๋องขึ้นไป
        ต่างจังหวัด กระป๋องละ ๑๕ บาท และขวดแก้ว ราคาขวดละ ๕๐ บาท 
28 มิถุนายน 2559