ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวกิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการขัั้นพื้้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 2 ศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสาธิต คำหน่อแก้ว ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำเครือข่ายดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่าน นายสาธิต ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวกิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการขัั้นพื้้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 2 ศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสาธิต คำหน่อแก้ว ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำเครือข่ายดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่าน นายสาธิต ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าต้นกล้าและพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องปิดสถานศึกษาและศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย (บ้านกอกหม่น) เชิญชวนสตรีอายุ 30 - 60 ปี ไปตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าต้นกล้าและพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมอนุโมทนาบอกบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอาชีวะปันสุขสร้างโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ... อ่านต่อข่าวสารความเคลื่อนไหว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2564

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์