ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
349
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,292
เดือนที่แล้ว
10,281
ปีนี้
78,057
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
278,793
ไอพี ของคุณ
18.207.137.4
นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษานางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯนางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี
นักวิชาการศีกษา


นายทินภัทร เครือแก้ว
นักสันทนาการ


นางรพีพรรณ หนักแน่น
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสุรภี ชัยมงคล
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู ค.ศ.1นางสาวปาริชาติ สกล
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน
ครู ค.ศ.1


นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1นางสาวธัญญารัตน์ จอมคำ
ครู ค.ศ.1นางแววดาว สมเพาะ
ครู ค.ศ.1


นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครู ค.ศ.1


นางลักษิกา ปุ๊ดพรม
ครู ค.ศ.1


นางคณิศร คำพุทธ
ครู ค.ศ.1


นางสุพรรษา ทิพย์อุโมงค์
ครู คศ.1


นางสาวศุภลักษณ์ โปธินันท์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรุทธ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกานดา ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา ใจคำปัน
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญพิชชา จะตุ
ผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุภลัคน์ คำใส่ใจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


นางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวน


นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวน


นางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนตกแต่งสวน


นางสาวมนต์นภา ลีจาง
คนงานทั่วไป


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป


นายบรรเจิค คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป