ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
178
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
5,882
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,882
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,289
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171




นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษา



นางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ



นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี
นักวิชาการศีกษา


นายทินภัทร เครือแก้ว
นักสันทนาการ


นางรพีพรรณ หนักแน่น
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสุรภี ชัยมงคล
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู ค.ศ.1



นางสาวปาริชาติ สกล
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน
ครู ค.ศ.1


นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1



นางสาวธัญญารัตน์ จอมคำ
ครู ค.ศ.1



นางแววดาว สมเพาะ
ครู ค.ศ.1


นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครู ค.ศ.1


นางลักษิกา ปุ๊ดพรม
ครู ค.ศ.1


นางคณิศร คำพุทธ
ครู ค.ศ.1


นางสุพรรษา ทิพย์อุโมงค์
ครู คศ.1


นางสาวศุภลักษณ์ โปธินันท์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดาราวรรณ ฟองคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายนิรุทธ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกานดา ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา ใจคำปัน
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญพิชชา จะตุ
ผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุภลัคน์ คำใส่ใจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


นางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวน


นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวน


นางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนตกแต่งสวน


นางสาวมนต์นภา ลีจาง
คนงานทั่วไป


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป


นายบรรเจิค คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป