ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,710
เดือนที่แล้ว
7,017
ปีนี้
25,697
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
143,954
ไอพี ของคุณ
107.22.48.243


อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการ


นายทินภัทร เครือแก้ว
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการ


นางรพีพรรณ หนักแน่น
ครู ค.ศ.1


นางสุรภี ชัยมงคล
ครู ค.ศ.1


นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู ค.ศ.1


นางสาวปาริชาติ สกล
ครู ค.ศ.1


นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนภคิน
ครู ค.ศ.1


นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1


นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1


นางสาวธัญญารัตน์ จอมคำ
ครู ค.ศ.1


นางแววดาว สมเพาะ
ครู ค.ศ.1


นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกานดา ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายนิรุทธิ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา ใจคำปัน
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุภลัคน์ รามอ้น
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวน


นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวน


นางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นายสุชาติ ปาระมี
ภารโรง


นางสาวมนต์นภา ลีจาง
คนงานทั่วไป


นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป