ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ภารกิจท่านนายกสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
6,227
เดือนที่แล้ว
6,093
ปีนี้
6,227
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
124,484
ไอพี ของคุณ
54.234.45.10


อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางรพีพรรณ หนักแน่น
ครู


นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย


นางสาวปาริชาติ สกล
ครู


นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู


นางสุรภี ชัยมงคล
ครู


นายทินภัทร เครือแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครูผู้ช่วย


นางสาวธัญญารัตน์ คุณยศยิ่ง
ครูผู้ช่วย


นางรติมา ชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางแววดาว สมเพาะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุภลัคน์ รามอ้น
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายนิรุทธิ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญพิชชา สุพรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวน


นางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวน


นายภูวเรศ กันทะพิงค์
คนงานทั่วไป


นางสาวณัฐรัฐ ผ่องไพรวรรณ
คนงานทั่วไป


นางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป