ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
80,103
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
198,360
ไอพี ของคุณ
35.175.182.106
นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษานางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯนางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการนายทินภัทร เครือแก้ว
นักสันทนาการปฏิบัติการนางรพีพรรณ หนักแน่น
ครู ค.ศ.1นางสุรภี ชัยมงคล
ครู ค.ศ.1นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู ค.ศ.1นางสาวปาริชาติ สกล
ครู ค.ศ.1นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน
ครู ค.ศ.1นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1นางสาวธัญญารัตน์ จอมคำ
ครู ค.ศ.1นางแววดาว สมเพาะ
ครู ค.ศ.1นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครู ค.ศ.1นางลักษิกา ปุ๊ดพรม
ครู ค.ศ.1นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุกานดา ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนายนิรุทธิ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาววนิดา ใจคำปัน
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวสุภลัคน์ รามอ้น
บุคลากรสนับสนุนการสอนนางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไปนางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวนนายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวนนางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนตกแต่งสวนนายสุชาติ ปาระมี
ภารโรงนางสาวมนต์นภา ลีจาง
คนงานทั่วไปนางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป