ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
3,075
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
65,673
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
183,930
ไอพี ของคุณ
54.145.83.79
นายทะนงค์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นางสาวลลิตา ปวะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี
นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการ


นายทินภัทร เครือแก้ว
นักสันทนาการปฏิบัติการ


นางรพีพรรณ หนักแน่น
ครู ค.ศ.1


นางสุรภี ชัยมงคล
ครู ค.ศ.1


นางศุภรัศมิ์ สุทธิวิศิษฎ์ธาดา
ครู ค.ศ.1


นางสาวปาริชาติ สกล
ครู ค.ศ.1


นางบุษยารัตน์ พัฒน์รัตนโภคิน
ครู ค.ศ.1


นางเยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1


นางสาวกิ่งแก้ว คุณยศยิ่ง
ครู ค.ศ.1


นางสาวธัญญารัตน์ จอมคำ
ครู ค.ศ.1


นางแววดาว สมเพาะ
ครู ค.ศ.1


นางสาวกรกชท์ คิดเสาร์ชุ่ม
ครู ค.ศ.1


นางลักษิกา ปุ๊ดพรม
ครู ค.ศ.1


นางสิมาการ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นัยชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกานดา ชัยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายนิรุทธิ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา ใจคำปัน
ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา มิ่งศิริรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภักดิ์ษร ยอดคำเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรชัย เสาร์คำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุภลัคน์ รามอ้น
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสาวเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


นางพิสมัย ปราโมทย์
ตกแต่งสวน


นายบุญธรรม คุณยศยิ่ง
ตกแต่งสวน


นางอารีย์ คุณยศยิ่ง
คนตกแต่งสวน


นายสุชาติ ปาระมี
ภารโรง


นางสาวมนต์นภา ลีจาง
คนงานทั่วไป


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป