ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
195
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
3,075
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
65,673
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
183,930
ไอพี ของคุณ
54.162.133.222
นางสุภารัตน์ เจียงเมธีจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุษณีย์ กนกพรพิศาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวสุพัตรา พรมถานา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฐานิญา ใจมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุจิตรา สืบสวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวสุวรรณี วงค์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายมานพ ดอกแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาววิจิตรา จันจร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางวาวเดือน คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชมัยพร นากแก้ว
คนงานทั่วไป


นางศริญญา จันทร์คำ
คนงานทั่วไป


นางสาววศิมล บุญเสริฐ
คนงานทั่วไป


น.ส. ฐิตาภรณ์ กวงคำ
คนงานทั่วไป