ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
2,925
เดือนที่แล้ว
8,263
ปีนี้
54,040
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
172,297
ไอพี ของคุณ
54.196.5.6


อำนาจหน้าที่กองคลัง

นางสุภารัตน์ เจียงเมธีจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุษณีย์ กนกพรพิศาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวสุพัตรา พรมถานา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฐานิญา ใจมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุจิตรา สืบสวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายมนต์สันต์ เจียงเมธีจิตต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวสุวรรณี วงค์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายมานพ ดอกแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาววิจิตรา จันจร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางวาวเดือน คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชมัยพร นากแก้ว
คนงานทั่วไป


นางศริญญา จันทร์คำ
คนงานทั่วไป


นางสาววศิมล บุญเสริฐ
คนงานทั่วไป


น.ส. ฐิตาภรณ์ กวงคำ
คนงานทั่วไป