ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
199
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
3,075
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
65,673
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
183,930
ไอพี ของคุณ
54.162.133.222
นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1


นางอุทุมพร ภูธรใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)1


นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชน


นางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตร


นายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคล


สิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางรวีภรณ์ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์


นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเกศมณี ใบเหลือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


สุปราณี อัตเนย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางวรรณิศา ละเลี่ยม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าหน้าที่เทศกิจ


นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายธนเดช มณีวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไป


นางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


น.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล
คนงานทั่วไป


นายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป


นายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิง


นายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไป


นายสุรพล พุทธคำ
คนงานทั่วไป


นายธีรพงษ์ คำน้อย
คนงานทั่วไป


นายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไป


นายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไป


นายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวน


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป


นายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไป