ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
1,455
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,766
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
327,173
ไอพี ของคุณ
3.233.215.196
นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1นายสมบัติ พนมเวช
ห้วหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการนายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนายอนันต์ อ่อนสนิท
นิติกร


นางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชน


นางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตร


นายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคล


สิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางรวีภรณ์ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกศมณี ใบเหลือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรสุปราณี อัตเนย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางวรรณิศา ละเลี่ยม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายธนเดช มณีวรรณว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไปนางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไปน.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล
คนงานทั่วไปนายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป


นายภาคภูมิ คำนาง
คนงานทั่วไป


นายทินกร คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจนายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิงนายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิงนายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไปนายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไปนายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไปนายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไปนางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวนนางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไปนายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไปนายเจษฏา คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป