ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,436
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
4,743
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
14,820
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
215,556
ไอพี ของคุณ
18.212.206.217
นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1นางอุทุมพร ภูธรใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)1นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการนายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชนนางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตรนายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคลสิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางรวีภรณ์ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไปนายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกศมณี ใบเหลือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรสุปราณี อัตเนย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางวรรณิศา ละเลี่ยม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าหน้าที่เทศกิจนางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายธนเดช มณีวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไปนางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไปน.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล
คนงานทั่วไปนายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปนายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจนายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิงนายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิงนายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไปนายสุรพล พุทธคำ
คนงานทั่วไปนายธีรพงษ์ คำน้อย
คนงานทั่วไปนายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไปนายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไปนายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไปนางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวนนางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไปนายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไป