ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ภารกิจท่านนายกสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
5,692
เดือนที่แล้ว
6,093
ปีนี้
5,692
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
123,949
ไอพี ของคุณ
54.234.0.2


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1


นางอุทุมพร อ่วมบุญมี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)1


นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชน


นางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตร


นายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคล


สิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางรวีภรณ์ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศิริวารินทร์ ยะจอม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์


นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเกศมณี ใบเหลือง
เจ้าพนักงานทะเบียน


นายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าหน้าที่เทศกิจ


นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายธนเดช มณีวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางศิริวรรณ กันทะอูป
ผู้ช่วยนิติกร


ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป


นายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนรีพร ขุ่ยอาภัย
คนงานทั่วไป


นายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไป


นายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิง


นายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไป


นายสุรพล พุทธคำ
คนงานทั่วไป


นายธีรพงษ์ คำน้อย
คนงานทั่วไป


นายสุชาติ ปาระมี
คนงานทั่วไป


นายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไป


นายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไป


นายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวน


นางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไป


นางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไป


นายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไป