ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47
นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1นายสมบัติ พนมเวช
ห้วหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการนายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนายอนันต์ อ่อนสนิท
นิติกรชำนาญการ


นางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอรณิษฐ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกศมณี ใบเหลือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรสุปราณี อัตเนย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางวรรณิศา ละเลี่ยม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายธนเดช มณีวรรณว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไปนางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไปน.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล
คนงานทั่วไปนายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป


นายภาคภูมิ คำนาง
คนงานทั่วไป


นายทินกร คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจนายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิงนายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิงนายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไปนายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไปนายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไปนายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไปนางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวนนางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไปนายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไปนายเจษฏา คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป