ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,490
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,443
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,850
ไอพี ของคุณ
34.229.119.29
หัวข้อวันที่
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ09 กรกฎาคม 2563
มาตราการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต09 กรกฎาคม 2563
การดำนเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.doc09 กรกฎาคม 2563
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งลาพนักงานจ้าง (1).doc09 กรกฎาคม 2563
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งลาพนักงานเทศบาล.pdf09 กรกฎาคม 2563
แผ่นพับประมวลจริยธรรม.pdf09 กรกฎาคม 2563
แผนเสิรมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริต.pdf09 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายบริหาร08 กรกฎาคม 2563
ติดตามแผน 62 รอบ 122 มิถุนายน 2563
ติดตามแผน 62 รอบ 222 มิถุนายน 2563
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง / เงินเดือน และการมอบหมายงาน28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 28 มิถุนายน 2562
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร28 มิถุนายน 2562
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจำปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี28 มิถุนายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1