ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,159
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
326,566
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196
หัวข้อวันที่
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง / เงินเดือน และการมอบหมายงาน28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 28 มิถุนายน 2562
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร28 มิถุนายน 2562
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจำปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ28 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์27 มิถุนายน 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256226 มิถุนายน 2562
สรุปข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 256218 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝีกอบรมทบทวน อปพร.17 มิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดเก็บรายได้04 เมษายน 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 มกราคม 2562
แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256218 มกราคม 2562
มาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล01 มกราคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1