ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรฯแจ้งเตือนเกษตรกรระวังภัยพิบัติรอบ2 โดยได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรแจ้งเตือนประชาชนและกำชับทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมแผนฟื้นฟู เยียวยาอาชีพรับมือหลังน้ำลด พร้อมสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายพื้นที่จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้เร็วที่สุด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาชดเชยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรเตรียมความพร้อมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติหลังน้ำลดในทันที โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกิดเหตุหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหายรายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


 
01 กันยายน 2563