ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180


ช่าวสารเพื่อเกษตรกร: สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประเภทของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบ่งออกตามชนิดของการควบคุมและกำจัดคือ สารเคมีกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดเชื้อราสารกำจัดหนูและสัตว์แทะ สารเคมีกำจัดหอยแลปู อันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการแสดงเฉียบพลันมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้น ความเป็นพิษ และปริมาณที่ได้รับ ส่วนอาการเรื้อรังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่างๆ ของร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติและโรคต่างๆ เช่น มะเร็งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยนั้นทำให้เกษตรกรผู้อาศัยในชุมชนและผู้บริโภคมีความเสี่ยงจากการได้รับอันตตรายจากสารเคมีเพี่มขึ้น สารที่เป็นอันตราย ได้แก่ อัลดิคาร์บ บลาสติซิดิน เอส คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น อีโธโปรฟอส โฟมีทาเนต เมทิดาไธออน เมโทมิล อ๊อกซามิล เอ็นโดซัลแฟน พาราไธออนเมทธิล


 
29 กรกฎาคม 2563