ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
4,290
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,783
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
364,190
ไอพี ของคุณ
3.230.119.106


มาตรการป้องกันภัยแล้งสำหรับเกษตรกร ประจำปี 2562/63

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 รวม 8 มาตรการพร้อมสั่งการสำนักงานเกษตรทุกจังหวัดสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งให้เกษตรกรปรับตัวรับมืออย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี กรมส่งการเกษตรแจ้งว่าฤดูแล้งปีการผลิต 2562/63 เป็นปีที่มีน้ำน้อยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามศักยภาพน้ำจำนวน 7.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของปีที่ผ่านมา จำนวน 13.95 ล้านไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชและทำให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับบางพื้นที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมถึงการเกิดน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้แก่พืชได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน และกำหนด 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้งปี 2562/63 โดยให้ เฝ้าระวังน้ำที่ขาดแคลนและติดตามข่าวสถานการณ์น้ำจากเขื่อนอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้ความร่วมมือกับโครงการชลประทานในการประหยัดน้ำ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในฤดูนาปรัง ส่งเสริมการใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา การถ่ายทอดความรู้และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำแล้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน


 
07 เมษายน 2563