ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
7,172
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
42,907
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,314
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิิงเกษตร

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วีเกษตรกรรมของขาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพรี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยว เชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวหลายๆ กิจกรรม แล้วแต่สภาพจุดท่องเที่ยว เช่น การเข้าชมสวนเกษตร การทำกิจกรรมพื้นบ้านระยะสั้นๆ ร่วมกับชาวบ้าน เช่น ขี่ควาย นั่งเกวียน การให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและสัมผัสกับชีวิตของชาวเกษตรกร แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สะอาด สะดวกและอบอุ่น รวมถึงการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรณรงค์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและยังเป็นหนทางช่วยเหลือภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย


 
06 มกราคม 2563