ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,170
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
61,333
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
179,590
ไอพี ของคุณ
54.196.13.210


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร เกษตรกรยุค 4.0 Young smart farmer.

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องสนับสนุนและให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเอง โดยสนับสนุนงบประมาณศูนย์บ่มเพาะฯละ 50,000.- บาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมี 7,598 ราย ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,280 ราย การตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงเป็นการสร้างจุดเรียนรู้และตอบโจทย์ความต้องการในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเด็กๆ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ เป็นแหล่งเชื่อมโยง Young Smart Farmer ต้นแบบ เสมือนแหล่งถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านทุกสาขาการเกษตร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม หลักการธุรกิจเกษตร การผลิต การแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแล้ว 27 ศูนย์ และจะตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อีก 50 ศูนย์ ให้ครบ 77 จังหวัด ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อต่อยอดให้เกาตรกรรุ่นใหม่ เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่จะมีเครือข่ายในการทำธุรกิจเกษตร และเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0


 
28 กุมภาพันธ์ 2561