ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
1,642
เดือนที่แล้ว
8,363
ปีนี้
91,672
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
292,408
ไอพี ของคุณ
3.231.229.89


ครม. เร่งโอนเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 3000 บาท

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ครม.เห็นชอบเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 5.6 แสนครัวเรือน ๆ ละ 3,000 บาท หอการค้าไทยประเมินความเสียหายเหนือและอีสาน 9.57 พันล้านบาท กระทบจีดีพีแค่ 0.064% ซึ่งคนไทยกังวลน้ำท่วม เศรษฐกิจไม่ฟื้นทำความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผขภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้ร่วมลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้มีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต โดยผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินโอน 3,000 บาทต่อคน และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินโอน 1,500 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. แบ่งเป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นต้น และมีหนี้ค้างชำระเหนือเป็นหนีปรับปรุงโครงสร้าง จะดำเนินการโครงการ 2 กรณี คือ กรณีแรกหากไม่มีหลักประกันจำนองจะไม่มีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะสอบถามสถานะของเกษตรกรและพิจารณาจำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ


 
10 กันยายน 2562