ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
6,777
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
6,777
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
306,184
ไอพี ของคุณ
3.214.184.250


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งส่งเสริมธุรกิจ SMEs แก่เกษตรกรยุคใหม่

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: การขับเคลื่อน โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย SMEs เกษตร ตามแนวประชารัฐ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาตลอดปี 2562 เพื่อเร่งยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้กลายเป็นนักธุรกิจเกษตรที่สามารถผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและมีการเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เข้มแข็งและมั่งคง สามารถต่อยอดธุรกิจเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55,000 คน จาก 300 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตรรายใหม่ ควบคู่กับการสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักกลเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการ SMEs เกษตรต้นแบบที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่มเกษตรกรรายอื่นให้หันมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง


 
20 สิงหาคม 2562