ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
249
เดือนนี้
3,494
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
79,296
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
197,553
ไอพี ของคุณ
54.227.186.112


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร สายด่วนข้อมูลเกษตรเพื่อเกษตรกรยุค 4.0

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call center 1170 เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1170 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
กด 1 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กด 4 สายด่วนหมอข้าว
กด 2 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กด 5 รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ
กด3 สอบถามสถานการณ์น้ำ กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงน กำกับ ดูแล และอำนวยการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยเน้นการบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่เห็นสมควร โดยเกาตรกรท่านใดมีปัญหา อยากสอบถามและได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สามารถกดไปได้ตามเบอร์ดังกบ่าว หรือเข้าไปดูศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ที่ www.moac.go.th/main.php?filename-CallCenter1170


 
27 กุมภาพันธ์ 2561