ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
363
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,292
เดือนที่แล้ว
10,281
ปีนี้
78,057
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
278,793
ไอพี ของคุณ
18.207.137.4


การขึิ้ืนทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบสมาร์ทโฟน

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: เพื่อทางการรู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปีว่าเกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการชดเชยค่าเสียหายให้เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นทุกปี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกไปเก็บข้อมูล เกิดกรณีเกษตรกรตกสำรวจจึงพลาดโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาให้เข้ากับยุคสมัยสังคมก้มหน้าทุกบ้านล้วนมีสมาร์ทโฟนใช้กันทั่ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแอบพลิเคชั่น “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลเฟสาบุค” เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่ให้วุ่นวาย เสียค่าเดินทางในการไปขึ้นทะเบียน เพราะจากนี้ไปเกษตรกรที่มีสมาร์ทโฟนทั้งระบบ IOS และ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิคชั่น “Farmbook” มาใช้ในสมาร์ทโฟน เกษตรกรรายใหม่สามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนได้เลย ส่วนเกษตรกรรายเดิมสามารถเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันว่าปลูกพืชไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำฟาร์มอะไร จำนวนพื้นที่เท่าไร นอกจากจะอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยังตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของตัวเองได้ ว่าได้ลงรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และหลังปรับข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนกลับ ผ่านมายังแอปพลิเคชันว่าข้อมูลที่ปรับปรุงได้รับการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ และช่วงไหนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เกษตรกรยังสามารถติดตามนโยบายจากภาครัฐผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วย เพื่อตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกลัวตกหล่นตกสำรวจเหมือนที่ผ่านมา

 


 
17 มิถุนายน 2562