ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
310
เมื่อวานนี้
391
เดือนนี้
4,870
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
40,882
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
241,618
ไอพี ของคุณ
3.84.130.252


ข่าวสารเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: เป็นระบบที่คำนึงถึงความสมดุลของดิน พืช และสัตว์ ใช้หลักความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พืช มูลสัตว์เป็นอาหารของพืชและจุลินทรีย์มีการจัดการระบบของเสียจากฟาร์ม เช่น การปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยใช้มูลสัตว์ในฟาร์มมาปรับปรุงดิน หรือจัดการหมุนเวียนบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มาใช้ปลูกพืช ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี สรสังเคร์ใดๆ และอาหารสัตว์ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการฟาร์มที่สมดุลระหว่างการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความสมดุลระหว่างจำนวนสัตว์และอาหารสัตว์ในฟาร์ม เน้นการเลือกใช้พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช อาหารสัตว์ที่เหมาะสม ทรัพยากรอากาศ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น ไก่ เป็ด โค กระบือ แพะพื้นเมือง และพันธุ์สัตว์ที่พัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์ในประเทศ เพราะทนทานต่อโรคและกินอาหารสัตว์ในตท้องถิ่นได้ดี เน้นการจัดการสัตว์เลี้ยงให้อยู่ได้ตามธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคได้โดยธรรมชาติ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมความหนาแน่น การระบาดอากาศต้องเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้สัตว์ได้สัมผัสดินแสงแดดมีคอกโรงเรือนคุ้มแดด ฝนและความร้อนโดยมีการจัดความสะอาดที่เหมาะสม จัดการอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ปลูกพืชอาหารสัตว์ทางเลือกที่ปลูกง่ายในท้องถิ่น มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น ธัญพืช พืชสกัดน้ำมันที่ไม่ใช้สารเคมี ถั่วต่างๆ มีการจัดระบบการป้องกันโรคลดความเสี่ยงการติดโรคทำความสะอาด อุปกรณ์และบริเวณเลี้ยงสัตว์ ควบคุมยานพาหนะและคนเข้าออกฟาร์ม กักสัตว์ใหม่เข้าฟาร์ม หรือเลี้ยงสัตว์ในที่ห่างไกลจากชุมชน การใช้สมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพที่มาจากสารธรรมชาติ เป็นการป้องกันโรคและเสริมสุขภาพ ที่สำคัญคือต้องพิ่งพาตนเองโดยใช้ปัจจัยการผลิตภายในให้มากที่สุด ให้ใช้พันธ์สัตว์ อาหารสัตว์ ที่ผลิตได้เอง หรือเครือข่ายที่อยู่ใกล้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต


 
11 กันยายน 2561