ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
264
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
4,225
เดือนที่แล้ว
9,500
ปีนี้
49,737
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
250,473
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32


ปัญหาและอุปสรรค์ในการเลี้ยงปลาเพื่อการเกษตร

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: จากการรับฟังเกษตรกรที่มาติดต่อกับหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ในขณะนี้พบว่ายังมีปัญหาบางประการที่จะต้องแก้ไข เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของเกษตรกรให้ได้ผลดียิ่งขึ้นคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องทำให้ประสบปัญหาในเรื่องน้ำเสีย แล้วปลาเป็นโรค หรือปลาตายมาก ซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆคือ การปล่อยปลาในบ่อหนาแน่นเกินไป ทำให้ปลาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร จำนวนสัตว์เลี้ยงไม่สัมพันธ์กับจำนวนปลาในบ่อ ถ้าจำนวนสัตว์เลี้ยงน้อยเกินไปทำให้ต้องเพิ่มอาหารสมทบเป็นการสิ้นเปลือง หรือถ้าจำนวนสัตว์เลี้ยงมากน้ำในบ่อจะเป็นสีเขียวเข้มเพราะมีแพลงก์ตอนพืชเกิดมากพวกนี้จะดึงเอาออกวิเจนจากน้ำไปใช้ ทำให้ปลาตาย บ่อที่ขุดใหม่ๆ จะมีปัญหาถ้าดินเปรี้ยวเพราะเมื่อฝนตกน้ำจะชะเอาความเปรี้ยวจากดินลงสู่บ่อ สภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจทำให้ปลาตายได้ ซึ่งแก้ไขโดยเอาปูนขาวโรยบริเวณขอบคันบ่อก่อนฤดูฝนและทุก 2 สัปดาห์ การใช้ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรพืช ในไร่นาที่มีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะเป็นอันตรายแก่ปลาได้ การกำหนดราคาขายปลายังอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมักเอารัดเอาเปรียบตั้งราคาให้ต่ำกว่าที่เป็นจิรงมาก เพื่อหวังทำกำไรให้มากที่สุดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามักจะแยกกันเป็นเอกเทศไม่มีการรวมกลุ่ม จึงเกือบจะไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ กับพ่อค้าคนกลางเลย ขาดแหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพดี และมีจำนวนมากเพียงพอพันธุ์ปลาที่มีปัญหามากที่สุดในขระนี้ คือ ปลานิล ซึ่งหาลูกปลาพันธุ์แท้ได้ยากมากเมื่อเลี้ยงปลาลูกผสมปลาจะโตช้าผลผลิตต่ำ ซ้ำยังขายได้ราคาต่ำเพราะมีสีดำเข้มไม่น่ารับประทาน ส่วนพันธุ์ปลาสวายในบางปีจะขาดแคลนและมีราคาสูงมาก พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย บางครั้งก็มีการปลอมปนโดยเอาลูกปลาดุกยักษ์มาหลอกขายเป็นต้น


 
24 กรกฎาคม 2561