ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,044
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
5,741
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,818
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,554
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216


ข่าวสารเพื่อเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ดร. สุรพงษ์ สาคะรัง และคุณมานพ ชาภูจันทร์ ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่สอดคล้องกับวิถีการทำนาของเกษตรกรในชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โครงการได้รวมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 26 ราย ในระยะแรกทำการทดลองเพาะปลูกข้าวในลักษณะแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิและเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว ซึ่งจะจำหน่ายได้ราคาที่สูงกว่าการผลิตเป็นข้าวเปลือกปกติเช่นที่ผ่านมา และยังสามารถเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรทั่วไป ผลจากโครงการในระยะแรก สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้ในราคากิโลกรัมละ 13 บาท โดยมียอดการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 1.3 ตันและเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 จำนวน 1.12 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรในตำบลบ้านหนองโพนงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการและในขณะนี้โครงการกำลังขยายกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์อีกประมาณ 600 ราย เพื่อให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 200 ตัน/ปี เพื่อรองรับความต้องการการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป


 
16 กรกฎาคม 2561