ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
260
เดือนนี้
2,236
เดือนที่แล้ว
5,653
ปีนี้
56,842
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
356,249
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2562 -2565 14 ก.ค. 2563
2คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล13 ก.ค. 2563
3รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต13 ก.ค. 2563
4ติดตามแผน13 ก.ค. 2563
5การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันปูเลย ใน10 ก.ค. 2563
6รายงานการดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลสันปูเลยประจำปี 210 ก.ค. 2563
7การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันปูเลยในป9 ก.ค. 2563
8นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล9 ก.ค. 2563
9ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปี 25639 ก.ค. 2563
10รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ2 มิ.ย. 2563
11รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ1 พ.ค. 2563
12บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน เม30 เม.ย. 2563
13รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ2 เม.ย. 2563
14รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ3 มี.ค. 2563
15รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ3 ก.พ. 2563
16แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 15 ม.ค. 2563
17แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 15 ม.ค. 2563
18รายงานสรุปการปฏิบัติงานในการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำเ3 ม.ค. 2563
19รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.สาธารณสุขฯ ประจำปีงบปร25 ต.ค. 2562
20รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ 256215 ต.ค. 2562

12  >> >|