ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
6,777
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
6,777
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
306,184
ไอพี ของคุณ
3.214.184.250
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ม.ค. 2563
2รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256211 ต.ค. 2562
3ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์10 ก.ค. 2562
4รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิ3 ก.ค. 2562
5รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25619 เม.ย. 2562
6รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเง15 ม.ค. 2562
7รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256115 ม.ค. 2562
8รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25619 ต.ค. 2561
9รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 25614 ก.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 25619 เม.ย. 2561
11ข้อมูลจ่ายขาดเงินสะสม 25613 ก.พ. 2561
12เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 256120 ม.ค. 2561
13รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 25608 ม.ค. 2561
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 7 พ.ย. 2559
15งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2557 17 ก.พ. 2558
16บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
17บัญชีรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
18งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
19งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
20งบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556

12  >> >|