ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47
ลำดับรายการวันที่
1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน14 ก.พ. 2563
2รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ม.ค. 2563
3รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256211 ต.ค. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์10 ก.ค. 2562
5รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิ3 ก.ค. 2562
6รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25619 เม.ย. 2562
7รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเง15 ม.ค. 2562
8รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256115 ม.ค. 2562
9รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25619 ต.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 25614 ก.ค. 2561
11รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 25619 เม.ย. 2561
12ข้อมูลจ่ายขาดเงินสะสม 25613 ก.พ. 2561
13เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 256120 ม.ค. 2561
14รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 25608 ม.ค. 2561
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 7 พ.ย. 2559
16งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2557 17 ก.พ. 2558
17บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
18บัญชีรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
19งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
20งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556

12  >> >|