ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
262
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
4,225
เดือนที่แล้ว
9,500
ปีนี้
49,737
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
250,473
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิ3 ก.ค. 2562
2รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25619 เม.ย. 2562
3รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเง15 ม.ค. 2562
4รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256115 ม.ค. 2562
5รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25619 ต.ค. 2561
6รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 25614 ก.ค. 2561
7รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 25619 เม.ย. 2561
8ข้อมูลจ่ายขาดเงินสะสม 25613 ก.พ. 2561
9เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 256120 ม.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 25608 ม.ค. 2561
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 7 พ.ย. 2559
12งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2557 17 ก.พ. 2558
13บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
14บัญชีรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
15งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
16งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
17งบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
18งบเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
19รายงานบัญชีเงินรับฝาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
20รายจ่ายที่รอจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556

12  >> >|