ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25619 เม.ย. 2562
2รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเง15 ม.ค. 2562
3รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256115 ม.ค. 2562
4รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25619 ต.ค. 2561
5รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 25614 ก.ค. 2561
6รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 25619 เม.ย. 2561
7รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 25608 ม.ค. 2561
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 7 พ.ย. 2559
9งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2557 17 ก.พ. 2558
10บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
11บัญชีรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
12งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
13งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
14งบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
15งบเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
16รายงานบัญชีเงินรับฝาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
17รายจ่ายที่รอจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
18บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 25569 ส.ค. 2556
19บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 25569 ส.ค. 2556
20งบรายรับ-รายจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ.25559 ส.ค. 2556

1