ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
254
เดือนนี้
4,301
เดือนที่แล้ว
6,405
ปีนี้
80,103
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
198,360
ไอพี ของคุณ
35.175.182.106
ลำดับรายการวันที่
1รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25619 ต.ค. 2561
2รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 25614 ก.ค. 2561
3รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 25619 เม.ย. 2561
4รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 25608 ม.ค. 2561
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 7 พ.ย. 2559
6งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2557 17 ก.พ. 2558
7บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
8บัญชีรายรับ-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
9งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
10งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255620 ต.ค. 2556
11งบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
12งบเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
13รายงานบัญชีเงินรับฝาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
14รายจ่ายที่รอจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255619 ต.ค. 2556
15บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 25569 ส.ค. 2556
16บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 25569 ส.ค. 2556
17งบรายรับ-รายจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ.25559 ส.ค. 2556

1