ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,150
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,103
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,510
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.255015 มิ.ย. 2563
2แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.256315 มิ.ย. 2563
3การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256215 มิ.ย. 2563
4การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.255215 มิ.ย. 2563
5การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธษรณะ พ.ศ.255215 มิ.ย. 2563
6ตลาด15 มิ.ย. 2563
7การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.255215 มิ.ย. 2563
8เทศบัญญัติรายจ่าย ปี 2558 6 ต.ค. 2557
9การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.255214 พ.ค. 2557
10เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.255214 พ.ค. 2557
11การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255214 พ.ค. 2557
12การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.255214 พ.ค. 2557
13การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.255214 พ.ค. 2557

1