ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
175
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
4,669
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
67,267
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
185,524
ไอพี ของคุณ
54.225.26.44
ลำดับรายการวันที่
1วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง8 ต.ค. 2556
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗8 ต.ค. 2556
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส8 ต.ค. 2556
4พระราชบัญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองปกครอง พ.ศ.25398 ต.ค. 2556
5พระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.25358 ต.ค. 2556
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25528 ต.ค. 2556
7พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.25108 ต.ค. 2556
8พระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 25518 ต.ค. 2556
9พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.24998 ต.ค. 2556
10พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.25518 ต.ค. 2556
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.25428 ต.ค. 2556
12พระราชบัญญัติ ควบคุมการขาดทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.24748 ต.ค. 2556
13ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท8 ต.ค. 2556
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน8 ต.ค. 2556
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสม8 ต.ค. 2556
16พระราชบัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.25428 ต.ค. 2556
17พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25358 ต.ค. 2556
18พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.24758 ต.ค. 2556
19พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.25088 ต.ค. 2556
20พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24968 ต.ค. 2556

12  >> >|