ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,159
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
326,566
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) 24 ก.ย. 2561Not FoundDownload
เอกสารใบยืมพัสดุเทศบาล 20 ก.ย. 2556สำนักปลัดDownload
เอกสารคำร้องทั่วไป 20 ก.ย. 2556สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มแจ้งห้องเช่าว่าง/บ้านเช่าว่าง 27 ธ.ค. 2559กองคลังDownload
แบบยื่นคำร้องขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 27 ธ.ค. 2559กองคลังDownload
เอกสารแบบคำร้องต่ออายุใบอนุญาต 21 ก.ย. 2556กองคลังDownload
เอกสารคำขอหนังสือรองรับการแจ้งเพื่อประกอบกิจการประเภทจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 20 ก.ย. 2556กองคลังDownload
เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารรายงานไฟฟ าสาธารณะชำรุดในเขตเทศบาล 20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารใบแจ้งกางการขุดดินหรือ ถมดิน 20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 20 ก.ย. 2556กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
เอกสารคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ/ขนหรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือขยะมูลฝอย 20 ก.ย. 2556กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1