ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) 24 ก.ย. 2561Not FoundDownload
แบบฟอร์มแจ้งห้องเช่าว่าง/บ้านเช่าว่าง 27 ธ.ค. 2559กองคลังDownload
แบบยื่นคำร้องขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 27 ธ.ค. 2559กองคลังDownload
เอกสารแบบคำร้องต่ออายุใบอนุญาต 21 ก.ย. 2556กองคลังDownload
เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารคำขอหนังสือรองรับการแจ้งเพื่อประกอบกิจการประเภทจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 20 ก.ย. 2556กองคลังDownload
เอกสารรายงานไฟฟ าสาธารณะชำรุดในเขตเทศบาล 20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารใบแจ้งกางการขุดดินหรือ ถมดิน 20 ก.ย. 2556กองช่างDownload
เอกสารใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 20 ก.ย. 2556กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
เอกสารใบยืมพัสดุเทศบาล 20 ก.ย. 2556สำนักปลัดDownload
เอกสารคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ/ขนหรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือขยะมูลฝอย 20 ก.ย. 2556กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
เอกสารคำร้องทั่วไป 20 ก.ย. 2556สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1