ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
6,799
ปีนี้
72,299
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
190,556
ไอพี ของคุณ
54.163.20.57


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วย นายสิงห์ใจ เสร็ฐแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะชำระใจ ครั้งที่ 4 ปีที่ 7 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ เทศนาธรรมและชี้แนะแนวทางการสร้างสุขในชีวิตประจำวัน แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้วยังได้เจริญธรรมอีกด้วย สร้างความสุขสวัสดีแก่ชมรมผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

13 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ด้วยการดำเนินการและสนับสนุนโดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดการฝึกอบรม ณ อาคารพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรรณสิริ ป.ธ.7) ชั้น 1 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง สังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูอาจารย์ โดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน แก่โรงเรียนวัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกด้วย

12 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

11 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

05 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเล่นการพนันไก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยดสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามประเมินผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้เล่นการพนันชนไก่ หมู่ที่ 3 ซึ่งจะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเวลาเปิด ปิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวม เพื่อส่งเรื่องไปจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจสอบต่อไป ผลเป็นประการจะแจ้งให้ทราบ

31 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

31 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีกิจกรรมเตียวขึ้นดอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงออกในการรำลึกถึงสิ่งมหรรศจรรย์ 3 สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก

30 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

30 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ และสินค้าOTOP ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับและขยายตลาดสู่ระดับสากล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกานต์ กาศทิพย์ และทีมงาน ร้าน friend coffee เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบการ และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกOTOP ต่อไป

25 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: จัดเวทีชุมชน

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะ ณ วัดเชษฐาวรคุปต์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำเวทีชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของเกษตรกรในแต่ละชุมชน เพื่อมาจำทำแผนการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจัดทำโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรชุมชน เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ในครั้งนี้มีเกษตรกรตำบลสันปูเลย ร่วมจัดทำเวทีชุมชนจำนวน 250 คน โดยได้แสดงความคิดและเสนอแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างเงินให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาล

25 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย

เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

24 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์:การติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าส่วนราชการ จากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , คณะครูโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลักของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

24 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำองค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีนมสดรถต้นโพธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา โดยได้ข้อสรุปในการร่วมเดินขบวน และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมสืบสานประเพณีนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพร้อมกัน

22 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

22 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

21 พฤษภาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 36  (534 รายการ)