ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,778
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ วังปลาบ้านท่าทุ่ม - ยางพระธาตุ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และส่งเสริมให้ระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นไปตามวงจรและระบบนิเวศน์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร

09 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจรรักภัคดีและถวายราชสดุดี โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

31 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยความร่วมมืองานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยกลุ่มสตรีตำบลสันปูเลย ทั้งนี้ได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนที่ถูกต้อง ให้สอดรับกับนโยบาลหลักของงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนแล้ว ยังเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายอีกด้วย สร้างและปลูกฝังให้กลุ่มสตรีสามารถนำไปต่อยอดสายอาชีพของตัวเองและสร้างรายได้ต่อไป

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประภัทธ ไชยคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เมตตาเทศนาธรรมแก่ชมรมครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน สร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้น เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลสันปูเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย กลุ่ม อสม. ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมรับฟังหลักการเขียนโครงการ และการร่างแผนสุขภาพเพื่อคนในชุมชน การคำนึงถึงแนวโน้มของโรคติดต่อและโรคที่เกิดจากยุง และสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลตัวเองให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปขยายและชี้แนะให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ Bell Villa Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ ดร.มหาอัมพร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายธรรมในหัวข้อ “หลักพรห์มวิหารสี่ในการปฏิบัติงนราชการ” และอาจารย์จากมหาวิทยาพายัพเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาตัวเองและการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพืธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้เข้าร่วมพิธีเจิมเบ้าหล่อเทียนและเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับช่วงวัย

23 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์ การดำรงเผ่าพันธุ์ การดำรงชีพ ทั้งสัตว์กินพืชและกินเนื้อ เป็นการเสริมสร้างความสุขและความเข้าใจต่อชีวิตสัตว์โลก ซึ่งได้รับความสุขสนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ ดูการแสดงความสามารถของสัตว์หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจชีวิตสัตว์มากขึ้น

23 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมเป็นเกียรติประธานในพิธีเปิด พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีและเป็นการน้อมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปฎิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” สร้างความสุขอิ่มเอมใจแก่ประชาชนชาวตำบลสันปูเลยเป็นอย่างยิ่ง

23 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “สร้างป่า รักษ์น้ำ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

16 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตตลาดเฉพาะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมประชุมและอบรม ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตรวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดในฐานเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและสามารถจำหน่ายได้ในราคาทีพึงพอใจ พร้อมก้นนี้ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนรถเก็บเกี่ยวจากกรมการข้าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่

10 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของครู ชุมชนและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยชมรมครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมมือกันเพื่อสรรค์สร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในแต่ละดับชั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างสมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ในการดูแลบุตรหลานของท่าน

09 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย) ซึ่งมีสมาชิกผู้สูงอายุเกือบ 100 คน ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยเทคนิคการดูแลตัวเองด้วยเต้าเต๋อซิ่นซี ศิลปะการออกกำลังกายด้วยเพลงและท่าประกอบ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้จากการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

09 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำ ณ โรงเรียนบ้านป่าขุย ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเป็นนักสืบลูกน้ำที่ดี เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่และโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้สาธิตวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกน้ำจนพัฒนาเป็นยุงลายและเกิดโรคไข้เลือดออก วิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

05 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นกระตุ้นให้ภาคประชาชนได้ดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก

03 กรกฎาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 38  (558 รายการ)