ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
4,349
เดือนที่แล้ว
8,845
ปีนี้
47,201
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
165,458
ไอพี ของคุณ
54.158.248.112


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมตัดตุงล้านนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และผู้สูงอายุที่สนใจทั้ง 15 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชน เข้าร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้การประดิษฐ์ตุงใส้หมู ศิลปะการตัดตุงล้านนา ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลปี๋ใหม่เมืองจึงได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยาย อาจารย์ศิริรัตน์ คำชมภู พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันตัดตุงประดับเพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองดังกล่าว

02 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันศุกร์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรรค์สร้างวิชาการ สู่ผลงานการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย 3 จำนวน 30 คน ซึ่งมีชมรมครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียน ภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ผลงานครู ภายใต้บรรยากาศที่ชื่นมื่น เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณคณะชมรมผู้ปกครองที่ไว้วางใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุยเป็นสถาบันแรกสำหรับเด็กอนุบาล

26 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันศุกร์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชริ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและส่างลอง จากวัดกู่ม่านมงคลชัย ตามประเพณีปอยส่างลองเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยกิจกรรมประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2561 ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการอุปสมบถสามเณรภาคฤดูร้อน ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน

26 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนปศุสัตว์ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย เข้าร่วมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและการรับวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รณรงค์ป้องกันและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต่อไป

22 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะชำระใจ ปีที่ 7 ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ การฝึกจิตด้วยธรรมะ ปลูกฝังความคิดด้านการรักษาสุขภาพโดยใช้แนวทางหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีกลุ่มประชาชนตำบลสันปูเลย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

20 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอดอยสะเก็ด ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยมี นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีตัวแทน อสม. หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมพิธีมองเกียรติบัตร อสม ดีเด่นระดับตำบลและอำเภอ ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังการร่วมมือกันช่วยเหลือชุมชนด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และถูกสุขลักษณะ รวมถึงการเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลรักษาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

20 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย) ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่มนักกีฬาผู้สูงอายุจากหมู่บ้านอรสิริน ตลาดท่ารั้ว มายังโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย และมีการแข่งขันกีฬาสี 10 ประเภท ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างความสุข สร้างเสียงหัวเราะและเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุและได้รับความสุขเป็นอย่างมาก เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในความร่วมมือการจัดกิจกรรมงานกีฬาสีมา ณ โอกาสนี้

16 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุตำบลสันปูเลยสุขภาพดีออกกำลังกายด้วยเปตอง ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายที่มีความรู้เรื่องกติกา วิธีการเล่น และเทคนิคการเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมาธิ และความชำนาญในการเล่นกีฬาดังกล่าว สร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยเป็นอย่างยิ่ง

09 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยวิทยากรบรรยายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้นำได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในชุมชนต่อไป

09 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมบันทึกภาพว่าที่บัณฑิตน้อยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับทั้งเตรียมอนุบาล และอนุบาล 3 เพื่อจัดทำวารสาร พร้อมกันนี้ได้ประชุมและแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมงานอินทนิลบาน ให้ชมรมครูผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างมาก

09 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประธานและคณะกรรมพิจารณาโครงการปละสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ทั้งนี้เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ในชุมชน

08 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช่าวันนี้ วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากเปื่อยในโค กระบือ และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ นิวคาสเซิล และโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ โดยมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมประชุม รับทราบวิธีการให้วัคซีนที่ถูกต้อง และวิธีการดูแลสัตว์เพื่อให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ซึ่งกำลังแพร่ระบาด อาจสร้างความเสียหายให้ประชาชนเกษตรกรในวงกว้าง โดยประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ (นิวคาสเซิล) และโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ โดยติดต่อได้ที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือติดต่อขอรับได้ที่งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันปูเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อในวันเวลาราชการ

06 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เข้าร่วมการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย โดยมี นายสิงห์ใจ เสร็ฐแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับการวางแผนงานในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งจะมีงานประเพณีทางภาคเหนือหลายงาน เช่น กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองในช่วงเดือนเมษายน กิจกรรมงานบุญปอยหลวง ซึ่งจะได้วางแผนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสืบไป

28 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้กล่าวทักทายและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุน รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และการกำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากลระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 โดยการคัดเลือกสตรีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นรับมอบเกียรติตัตร ตำบลปละ 2 ท่าน การหารือโครงการกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องขอเสนอแผลงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่แกนนำสุขภาพตำบลสันปูเลย การหารือเรื่องการขายบัตรปลาการกุศลในวันปีใหม่เมือง และโครงการกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพสันปูเลยในการขอเสนอแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่แกนนำสุขภาพตำบลสันปูเลย

28 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมและรับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักในระบบไฮดโรโปนิกส์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ชื่นชอบการปลูกผักซึ่งสามารถรับประทานรวมถึงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน โดยมีวิธีการปลูกที่ไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก

26 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 33  (489 รายการ)