ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

31 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีกิจกรรมเตียวขึ้นดอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงออกในการรำลึกถึงสิ่งมหรรศจรรย์ 3 สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก

30 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

30 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ และสินค้าOTOP ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับและขยายตลาดสู่ระดับสากล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกานต์ กาศทิพย์ และทีมงาน ร้าน friend coffee เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบการ และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกOTOP ต่อไป

25 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: จัดเวทีชุมชน

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะ ณ วัดเชษฐาวรคุปต์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำเวทีชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของเกษตรกรในแต่ละชุมชน เพื่อมาจำทำแผนการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจัดทำโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรชุมชน เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ในครั้งนี้มีเกษตรกรตำบลสันปูเลย ร่วมจัดทำเวทีชุมชนจำนวน 250 คน โดยได้แสดงความคิดและเสนอแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างเงินให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาล

25 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย

เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

24 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์:การติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าส่วนราชการ จากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , คณะครูโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลักของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

24 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำองค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีนมสดรถต้นโพธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา โดยได้ข้อสรุปในการร่วมเดินขบวน และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมสืบสานประเพณีนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพร้อมกัน

22 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

22 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

21 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย โดยสมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อสม. ตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมรับฟังแนวทางการกำจัดโรคไข้เลือดออก และมาตรการของหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย โดยความร่วมมือจากโรงพยาลส่งเสริมสุขดภาพตำบลสันปูเลย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งนอกจากได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการจัดการกับโรคแล้ว ยังสามารถต่อยอดแนวความคิดด้านสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

21 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

09 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ณ วัดชัยสถานป่าเสร้าน้อย โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของสังคมและข้อกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้ตะหนักถึงข้อปฏิบัติ สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในสังคม

08 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

08 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธธรรมจักร ปางประทานพร (งานปอยหลวง) วัดวารีสุทธาวาท หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤาภาคม 2561 ซึ่งได้มีกิจกรรมสวดมนต์ตั๋นล้านนา เทศนาธรรม 5 ผูก พิธีสวดเบิกเนตรพระพุทธรูป กิจกรรมกวนข้าวมธุปรายาท (ข้าวทิพย์) การถวายทานเสนาสนะ รวมถึงกิจกรรมการฟ้อนล้านนาของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ การแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย สำหรับวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 19.30 น. เชิญชวนทุกท่านชมการประกวดนางฟ้าจำแลง (การประกวดสาวประเภทสอง) และเชิญร่วมบริจาคปัจจัยแห่ครัวทานในแต่ละหัวบ้านในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม และการแห่ครัวทานผ้าป่าของแต่ละหัววัด ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤาภาคม 2561

04 พฤษภาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 35  (514 รายการ)