ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
149
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
4,349
เดือนที่แล้ว
8,845
ปีนี้
47,201
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
165,458
ไอพี ของคุณ
54.158.248.112


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย โดยสมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อสม. ตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมรับฟังแนวทางการกำจัดโรคไข้เลือดออก และมาตรการของหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย โดยความร่วมมือจากโรงพยาลส่งเสริมสุขดภาพตำบลสันปูเลย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งนอกจากได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการจัดการกับโรคแล้ว ยังสามารถต่อยอดแนวความคิดด้านสุขภาพของประชาชนอีกด้วย

21 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

09 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ณ วัดชัยสถานป่าเสร้าน้อย โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของสังคมและข้อกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้ตะหนักถึงข้อปฏิบัติ สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในสังคม

08 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

08 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธธรรมจักร ปางประทานพร (งานปอยหลวง) วัดวารีสุทธาวาท หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤาภาคม 2561 ซึ่งได้มีกิจกรรมสวดมนต์ตั๋นล้านนา เทศนาธรรม 5 ผูก พิธีสวดเบิกเนตรพระพุทธรูป กิจกรรมกวนข้าวมธุปรายาท (ข้าวทิพย์) การถวายทานเสนาสนะ รวมถึงกิจกรรมการฟ้อนล้านนาของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ การแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย สำหรับวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 19.30 น. เชิญชวนทุกท่านชมการประกวดนางฟ้าจำแลง (การประกวดสาวประเภทสอง) และเชิญร่วมบริจาคปัจจัยแห่ครัวทานในแต่ละหัวบ้านในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม และการแห่ครัวทานผ้าป่าของแต่ละหัววัด ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤาภาคม 2561

04 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญหลวงสืบชะตาและฉลองหอระฆังและอาคารพิพิธภัณฑ์รวบรวมกลองปู่จา ณ วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่) โดยได้เข้าร่วมพิธีฉลองและแสดงมุทิตาจิตรวันคลายวันเกิดพระครูประสิทธิ์ บุญเป็ง ครบรอบ 60 ปี เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี กิจกรรมการฟ้อนล้านนาจากกลุ่มช่างฟ้อนตำบลสันปูเลย การตีกลองสะบัดชัย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและคณะศรัทธาเป็นจำนวนมาก

04 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

03 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางลักษิกา ปุ๊ดพรม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครู คศ.1) พร้อมด้วยคณะจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อโอนย้ายมาสังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้นางลักษิกา ปุ๊ดพรม ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบุตรหลานและเด็กนักเรียน และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

01 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขต 1 และเขต 2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลยขึ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุม การรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) แจ้งการขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณโรงเรียนบ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 10 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ การแจ้งขอขยายสัญญาเช่าที่ดินวัดบวกป้าน (ร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (อาคารใหม่) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง แก่ผู้ใช้น้ำตำบลสันปูเลย โดยได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำในพื้นที่ โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

23 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการในความเห็นชอบเปิดบ่อนไก่ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการเปิดบ่อนไก่ชน ณ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ซึ่งส่งเสียงดังและอาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ประชุมคณะกรรมการอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้รับใบอนุญาติถูกต้องหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ โดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาข้อสรุปในการเปิดบ่อนไก่ชนต่อไป

19 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี การประกวดส้มตำลีลา การประกวดลาบพื้นเมือง การประกวดกองแอว การแสดงฟ้อนเล็บจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กันนันตำบลสันปูเลย พร้อมกันนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ได้เข้าร่วมพิธีคารวะดำหัวพระสังฆาธิการวัดต่างๆ ในตำบลสันปูเลย เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดในแต่ละประเภทและขอขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กร รวมถึงประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 มา ณ โอกาสนี้

18 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ ที่ว่าการอำเภอดอยดสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด มูลนิธิสว่างสำเร็จ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถในขณะเมาสุรา พร้อมแจ้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร “เมาแล้วขับถูกจับติดคุก” พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 7 วันอันตราย ณ บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกท่ารั้ว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นจุดพักรถและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

11 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในการเปิดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย ที่จะถึงนื้

04 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามสถานหน่วยงานภาครัฐ วัด โรงเรียน และดูแลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านแก่สนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยบ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ และนางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงในควมครอบครองและดูแล สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ กองสาธารณสุข ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่ 053-011640 ต่อ 105 ซึ่งสำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ หากได้รับวัคซีนดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

03 เมษายน 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 33  (489 รายการ)