ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,715
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน บริษัทห้างร้านต่างๆ เข้าร่วม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อมสม. ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนได้ถวายความเคารถเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

24 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ประชาชน ได้ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “สันปูเลยเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลางตำบลสันปูเลย ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบลสันปูเลย โดยมีขบวนพาเหรด และการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง และกีฬาพื้นบ้าน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

22 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมประชุม อสม.ตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ซึ่งเป็นการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก การอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านข้อมูลและผู้ป่วยในแต่ละหมู่บ้าน การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง และการให้ข้อมูลการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ดูแลผู้ป่วย สร้างความเข้าใจกับ อสม.ทุกท่าน

18 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลสันปูเลย และคณะกรรมการประชาคมระดับตำบลเข้าร่วมประชุม โดยได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณการพัฒนาตำบลเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่วมกันในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

18 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนและประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายพระราชกุศลและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

16 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดวารีสุทธาวาส (ร้องขุ่น) โดยความร่วมมือคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดและหน่วยอบรมประชาชนตำบลสันปูเลย ซึ่งมีกิจกรรมสะดับรับฟังพระธรรมเทศนา การตอบคำถามธรรมะชิงรางวัล และการร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

16 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดการประชุมหารือกรณีการก่อสร้างถนนบริเวณหมู่บ้านกอกหม่น – ท่ารั้ว และบ้านป่าขุย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล นายช่างโยธา และผู้รับเหมาก่อสร้างถนน เข้าร่วมประชุม เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มีการสัญจรไปมาและมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการสัญจร อีกทั้งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน โดยผู้รับเหมาก่อสร้างถนนได้แจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เทศบาลตำบลสันปูเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการก่อสร้างถนนดังกล่าว และขอให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพิ่มความปลอดภัยโดยการไม่ขับรถเร็วจนเกินไปและไม่ประมาทในการขับขี่

09 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ได้ให้การต้อนรับครู (โอนย้าย) คุณครูคณิศร คำพุทธ ตำแหน่งครู คศ.1 ซึ่งโอนย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด โดยย้ายมาสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคุณครูคณิศร คำพุทธ ได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต

03 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งในตำบลสันปูเลยได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 ท่าน เทศบาลตำบลสันปูเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

03 ตุลาคม 2561

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

27 กันยายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.) ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ โดยมี ผจ.กอป.ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลยและตำบลตลาดขวัญเข้ารับการอบรมจำนวน 36 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

27 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน สร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน อีกทั้งประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ฯลฯ อีกทั้งได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

27 กันยายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยได้แบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานด้วยกัน ได้แก่ ฐานการประดิษฐ์ราชวัตร (เครื่องกั้นตามประเพณีล้านนา) ฐานการประดิษฐ์โคมไฟล้านนา ฐานการทำขนมถั่วแปบ ฐานการทำขนมข้าวแต๋น และฐานการทำมัน โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าขุยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอีกด้วย

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้พบปะผู้เข้าอบรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active Learning) โดยเครือข่ายกลุ่มวิชาการสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการปฎิรูปแผนการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนในทุกช่วงวัย และสร้างบรรทัดฐานที่ตรงกันทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะของครูและบุคลากรการศึกษา ให้สามารถเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนางจินตนา แท่นงาม นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณวังปลาบ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ซึ่งได้นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 5 รูป เข้าร่วมพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่กวง และพิธีปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก์ต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

20 กันยายน 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 38  (558 รายการ)