ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,852
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ซึ่งมีเด็กๆและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนในสังกัด และสถานศึกษาในพื้นที่ รวมถึงมีการแจกของรางวัลพิเศษแก่เด็ก ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลแก่เด็กในพื้นที่เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

14 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดทำแผนออกชี้แจงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน เป็นไปตามเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้ออกพื้นที่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการจัดการขยะในชุมชน เนื่องด้วยปัญหาการจัดเก็บขยะ ค่าธรรมเนียม และถุงขยะที่เทศบาลมอบให้เมื่อท่านชำระภาษีเสร็จแล้ว โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงดังกล่าว ในเบื้องต้น นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้ข้อมูลว่าประชาชนสามารถนำขยะบรรจุลงไปในถุงดำหรือถุงชนิดใดก็ได้ที่มีสภาพแข็งแรงและปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันสุนัขและแมวมากัดและทำให้ส่งกลิ่นเหม็น แทนการบรรจุลงไปในถุงที่เทศบาลมอบให้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประชาชนยังคมมีหน้าที่เสียภาษีเดือนละ 30 บาท ซึ่งอนาคตข้างหน้าจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงเหลือง 20 บาท

07 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 569 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 72 ราย ผู้บาดเจ็บ 591 ราย อุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 61 ) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,761 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 314 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,848 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (91 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา (14 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (96 คน ) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย (ตายเป็นศูนย์ มี 10 จังหวัด สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับร้อยละ 44.82 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 29.88 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.62 รถปิกอัพ 6.24 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงร้อยละ 59.58 บนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 38.84

02 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวานนี้ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ในการจัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางและรับข้อแนะนำในการปรึกษากรณีขอรับการช่วยเหลือหรือการร้องเรียนร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกระดับชั้นและเข้าถึงชุมชน

19 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนเข้าร่วมประชุมชี้แจง ซึ่งเทศบาลตำบลสันปูเลยได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะภายในตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งได้เชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับฟังการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันปูเลย ในเรื่องของการเก็บขนและทำความสะอาด รวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และได้ร่วมเสนอแนวทางในการจัดการขยะภายในชุมชน

18 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์สามัคคีธรรมนำสุข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ จากพระอารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเมตตาเทศนาธรรมในหัวข้อเรื่อง ธรรมะในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสันสันปูเลยเป็นอย่างมาก

11 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเอดส์โลก “Stop Aids” ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกิจกรรมการประกวด Miss healthy queen of Sanpuloei 2018 ซึ่งเป็นสาวประเภทสอง โดยเป็นการคัดเลือกสาวงานร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อหยุดเอดส์ในระดับชุมชนและประดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศ ซึ่งมีการประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อวันเอดส์โลก การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย การแสดงนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเสร้าและโรงเรียนบ้านป่าขุย

06 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลยนำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 50 รูป เข้าร่วมพิธีถวายราสักการะด้วยพุ่มดอกไม้

06 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณียี่เป็งรำลึก ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน โดยมี นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกาดกระทงเล็ก การประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดโคมลอย การแสดงจากหน่วยงานและชุมชน ทั้งนี้เป็นการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

23 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีงานทอดกฐินวัดศรีสวัสดิ์กอกหม่น หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลยเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายเชิดศักดิ์ คิดชัย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาบ้านกอกหม่น และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมพิธีแห่ผ้าป่าถวายกฐินมอบเงินปัจจัยถวายเจ้าอาวาสวัดกอกหม่น เพื่ออุทิศถวายและพัฒนาวัดตามจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป

12 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมงานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยรายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

08 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อบ่ายวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลอำเภอดอยสะเก็ด และ อสม.ตำบลสันปูเลย พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยที่คาดว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เข้าเยี่ยมพื้นที่บ้าน นางแก้ว คุณวัน หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ บ้านเลขที่ 9809 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค เสื้อผ้าและทำความสะอาดบ้านให้

07 พฤศจิกายน 2561

05 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อส.) ในระดับตำบลและระดับอำเภอ โดยได้ความร่วมมือจากพัฒนากรอำเภอดอยสะเก็ด คุณทัศบง คงเมือง พัฒนากรอำเภอดอยสะเก็ด มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน และผลประโยชน์ต่อชุมชนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับทราบ และเข้าร่วมเป็นทีมอาสาพัฒนาชุมชน

01 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การจัดทำโครงการนิเทศกับติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศคู่มือผลิตสื่อและเครื่องมือนวัตกรรมในการนิเทศ การดำเนินการนิเทศตามแผนปฏิทินเป็นรายบุคคลและเป็นทีม

24 ตุลาคม 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 38  (558 รายการ)