ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
301
เดือนนี้
2,883
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
29,194
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
328,601
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดสุโขทัย โดยอบรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมอีกด้วย


 
20 กุมภาพันธ์ 2563