ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
263
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
4,225
เดือนที่แล้ว
9,500
ปีนี้
49,737
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
250,473
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32


กิจกรรมโครงการถ่ยทอดเรียนรู็ศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติและจารีตประเพณีการสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับเชิญพ่อครูผญาล้านนา อาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ สะตวงและอุปกรณ์การใช้งานล้านนา การประดิษฐ์กระทงตามความเชื้อทางล้านนา และการประดิษฐ์เครื่องสืบชะตาตามความเชื่อของคนล้านนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็อย่างมาก


 
28 สิงหาคม 2561