ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
266
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
4,225
เดือนที่แล้ว
9,500
ปีนี้
49,737
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
250,473
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32


การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย และฝ่ายบริหาร ซึ่งมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นแปรญัตติ) เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ขั้นลงมติ) และเรื่องอื่นๆ


 
28 สิงหาคม 2561