ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,038
เมื่อวานนี้
256
เดือนนี้
5,741
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,818
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,554
ไอพี ของคุณ
34.228.115.216


การติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LS

ข่าวประชาสัมพันธ์:การติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าส่วนราชการ จากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , คณะครูโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (Local sufficiency school:LSS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลักของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง


 
24 พฤษภาคม 2561