ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ภารกิจท่านนายกสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
5,692
เดือนที่แล้ว
6,093
ปีนี้
5,692
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
123,949
ไอพี ของคุณ
54.234.0.2


ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวานนี้ วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยทีม อสม.ตำบลสันปูเลย และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยียม นายสุขแก้ว คุณยศยิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย เพื่อร่วมสังเกตุการณ์และวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยในกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) ซึ่งจะดำเนินการออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลสันปูเลยให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

17 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือนตำบลสันปูเลย (จปฐ) ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย และผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยวิทยากร คุณทัศบง  คงเมือง นักพัฒนากร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูล การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นจริง 
18 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละบาทเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมี นายสิงห์ใจ  เสร็ฐแก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออม สร้างนิสัยการออม และแจ้งรายละเอียดการปันผล และรายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการในรอบที่ผ่านมา รวมถึง ผลประโยชน์เมื่อท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการกองทนุวันละบาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนได้ที่คณะกรรม
12 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ พร้อมเตรียมแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้แต่ละส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงาน และแจ้งปัญหาและอุปสรรค์การดำเนินงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ 
07 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย คณะผู้บริหาร เหล่าจิตอาสา และประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนีย์ภาพที่สวยงามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และทำให้พื้นที่ให้บริการมีความสะอาดน่ามองมากยิ่งขึ้น เหล่าคณะผู้จัดทำกิจกรรม ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เหล่าจิตอาสาตำบลสันปูเลย และประชาชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
06 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย โดยมี นางจินตนา  แท่นงาม ประธานกองทุนบทบาทสตรี  และคณะกรรมกองทุนบทบาทสตรีเข้าร่วมประชุม โดยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มสตรีแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาบรรจุลงไปในแผนพัฒนาของกองทุน โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยต่อไป 
28 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านอรรถชา  กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตามโครงการตรวจราชการของนายอำเภอดอยสะเก็ด กรณีเดินทางมารับตำแหน่งและเพื่อพบปะ มอบนโยบายบริหารราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อมุ่งถึงประโยชน์ของการให้บริการประชาชน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานทุกภาคส่วน ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบนโยบายและสภาพปัญหาของชุมชนตำบลสันปูเลย   
20 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเข้าร่วมและให้การต้อนรับวิทยากรจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  คุณศิริมล แก้วแสนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยมูลนิธิสำเร็จ ที่ทำการสาธิตเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเบื้องต้น เช่น การทำการช่วยเหลือ CPR การช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณวิทยากรและทีงานที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าชมรม ซึ่งได้แก่ ชมรมฟ้อนไทย ชมรมดนตรีลูกทุ่งไทย และชมชมดนตรีไทย สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง  
17 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ ณ หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง และหมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน นำโดย นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงประชาชน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
16 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์  คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะเป็นเงิน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และเป็นการกำจัดขยะในชุมชนให้หมดไปด้วยมาตฐการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ชุมชนปลอดขยะและลดมลภาวะ สร้างทัศนียภาพที่สวยงานให้เกิดขึ้นในชุมชน  
15 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำลสันปูเลย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมกองทุนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมแจ้งสรุปงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย และเงินคงเหลือ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 4 )  การรับรองรายงานการประชุม และเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา โดยแจ้งระเบียบหลักเกรฑ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเล พ.ศ. 2561 การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ประจำปี 2560 โครงการหมู่บ้านสะอาดปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย 
09 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีประเพณีลอยกระทง “ยี่เป็งรำลึก” และต้อนรับ ท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง และร่วมชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก และการประกวดโคมลอย เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมการลอยกระทงแบบล้านนาไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
06 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย) ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมี นายสิงห์ใจ  เสริฐแก้ว ประธานโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย และคณะกรรมการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแก้ไขสถานการณ์ปัญญาการดำเนินการของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความสุขของชุมชนเป็นหลัก  
06 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมงานประเพณีลอยกระทง  “ยี่เป็งรำลึก” ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้วางแนวทางและเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว 
31 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมพิจารณาประเมิน พร้อมกันนี้มีคณะครูจากสถานศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สื่อการเรียนการสอน เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยทุกแห่งดำเนินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา เข้าร่วมประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุรภาพการศึกษา สามารถพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
31 ตุลาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 28  (415 รายการ)