ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,925
เดือนที่แล้ว
8,182
ปีนี้
29,745
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
230,481
ไอพี ของคุณ
54.90.86.231


ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และ เขต 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย รดน้ำดำหัวผู้นำชุมชน การประกวดกองแอว กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม กิจกรรมสาธิตการตัดตุงและประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพระอธิการเจ้าวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลยอีกด้วย

17 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหล่าสมาชิก อสม.ตำบลสันปูเลย และประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำจุดยืนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูร้อน รวมถึงแนะวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องอีกด้วย

03 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง คำยิ่งโยชน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอินทนิลบาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 3/1 – 3/3 จำนวน 59 คน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีนักเรียนและชมรมครูผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานเด็กนักเรียน สร้างความสนุกสนานและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2561

22 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบด้วยชมรมครูผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมจินตนาการและเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต สร้างความสนุกสนานและการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

14 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขหมอกควัน โดยมีวิทยากร นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและลดภาวะหมอกควัน ปัญหาหมอกควันเริ่มแก้ไขได้ที่ตัวเราก่อน

28 กุมภาพันธ์ 2562

เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้องรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ได้ให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ สำหรับเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป โดยผู้มีสิทธิสามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถทำบัตรเอทีเอ็ม เบสิค ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ ในครั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ได้ขอรับบริการจากธนาคารออมสิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ธนาคารออมสินจักได้ดำเนินการนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปยังสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ดเพื่อจัดทำเล่มบัญชีและบัตรเอทีเอ็มเบสิค โดยธนาคารฯจะได้นัดหมายผู้มีสิทธิมารับเอกสารพร้อมกับวิธีการใช้อีกครั้งในโอกาสต่อไป

21 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ณ สนามกีฬากลางตำบลสันปูเลย โดยมีโรงเรียนระดับอนุบาล 5 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย สถานรับเลี้ยงเด็กอุ้มรักโฮซันนา โรงเรียนอนุบาลสุจินดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กอนุบาลให้แข็งแรง และสร้างความรักความสามัคคีแก่ครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนอีกด้วย

18 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ ท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ในกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนที่มารับบริการ การกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และพิธีมอบถุงยังชีพและแว่นสายตาแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ

14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีคู่รักทั้งสิ้น 14 คู่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานรักให้คู่บ่าวสาว ซึ่งมีพิธีจดทะเบียนสมรสและคล้องกุญแจเพื่อแสดงออกถึงความยั่งยืนของความรัก และกิจกรรมจับฉลากของรางวัลพิเศษ พร้อมร่วมบันทึกภาพความประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและชื่นมื่น

14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และเช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตำบลสันปูเลย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมี สมาชิก อสม. ตำบลสันปูเลย ทั้ง 15 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และกำนันตำบลสันปูเลย ซึ่งเป็นการประชุมรายเดือนของสมาชิก อสม. เพื่อแจ้งระเบียบวาระการประชุมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมงานซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดนิทรรศการสินค้าทำมือ และการแข่งขันหลายประเภท เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดขนมจีน การประกวดบู๊ทนิทรรศการ ฯลฯ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำองค์ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมงานซะป๊ะของดี อำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการและผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยมีผู้ชมรมสูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการและผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยมีผู้ชมรมสูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำองค์กรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการก่อสร้างถนนในชุมชนตำบลสันปูเลย โดยกรมทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร่างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118-บ้านร้องขุ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 15,300,000.- บาท และได้เชิญผู้นำองค์กรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหารือรายละเอียดการก่อสร้างถนนดังกล่าว

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้พบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์การบูร ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีวิทยาการจากการศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลย (กศน.) มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์การบูรดังกล่าว โดยผู้สูงอายุได้ทดลองการทำการบูรและสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

05 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (564 รายการ)