ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
247
เดือนนี้
7,090
เดือนที่แล้ว
8,179
ปีนี้
60,781
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
261,517
ไอพี ของคุณ
18.232.124.77


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) สำหรับผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อสม. ตำบลสันปูเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมกัน ซึ่งได้รับเชิญวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ซึ่งได้รับความรู้และความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

22 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกาดรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับแกนนำชุมชนตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ดเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่ถูกต้องและถูกหลักการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

21 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน รวมถึงผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้เชิญผู้ที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดเก็บ การรวบรวม และการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน ทำความเข้าใจและตระหนักถึงข้อเท็จจริง รวมถึงกำหนดการจัดส่งข้อมูลให้งานพัฒนาชุมชน เพื่อรายงานอำเภอดอยสะเก็ดต่อไป

20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 1 - 15 ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรม และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋าเอนกประสงค์ กระเป๋าจากเส้นพลาสติก กระเป๋าหนัง กระเป๋าผ้าทำมือ สร้างความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้และสร้างรายได้ต่อไป

20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โรงเรียนบ้านป่าขุย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมกัน โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการศึกษาเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน แกงหน่อไม้ แอ๊บปลาน้อย จอผักกาด และขนมพื้นบ้าน ขนมข้าวต้มหัวหงอก สร้างความสนใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

16 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมี นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 และเขตที่ 2 พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล สันปูเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นวาระการประชุมแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันปูเลย (พ.ศ.2561-2565) ระเบียบวาระการประชุม ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรืองญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นรับหลักการ)

14 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้เงิน พุ่มดอกไม้ทอง จากองค์กรต่างๆ พร้อมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 15 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

13 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อสม. และกลุ่มสตรี เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความพร้อมบทบาทการเป็นแม่ การดูแลลูกตั้งแต่ทารกจนเติบใหญ่ ความรักความผูกพันส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

13 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมครูผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมด้วยกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมแสดงความรักความผูกพันแม่ลูก สร้างความประทับใจแต่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

09 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทะนงค์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย โดยมีชมรมครูและผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ โดยได้เน้นการแนะแนวหลักการด้านการโภชนการที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะในสถานศึกษา สร้างจิตสำนึกดีส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้สถานศึกษาในสังกัดปลอดโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขลักษณะแก่เด็กนักเรียนและคณะครู

09 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอดอยสะเก็ด และคณะผู้ตรวจราชการจากผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มีการนำเสนอภาพรวมความเป็นมาของโครงการและขอบเขตพื้นที่วางผัง การสรุปผลการประเมิลผังเมืองรวมเชียงใหม่ การอภิปรายแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ สภาพปัญหาในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางผังเมืองเบื้องต้น โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมหารือดังกล่าว

08 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีล้ายนา เช่น กล้อง สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการสาธิตการเล่นดนตรีพื้นเมืองสร้างความสุขแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง

07 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเรียนรู้สู่ประสบการณ์ตรง (Day Camp For Kid) ณ โรงเรียนอนุบายเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกให้เด็กๆ ได้ทดสอบไหวพริบและเรียนรู้ร่วมกัน

07 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

01 สิงหาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (โรงเรียนบ้านท่ารั้วเดิม) โดยมีกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย

01 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 42  (620 รายการ)