ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
348
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,292
เดือนที่แล้ว
10,281
ปีนี้
78,057
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
278,793
ไอพี ของคุณ
18.207.137.4


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีจิตอาสาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีเหล่าจิตอาสาอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดี ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยสะเก็ด

18 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

           

15 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย ชมรมผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมแสดงการละเล่นดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรีอังกะลุง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสันปูเลย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ให้มีพัฒนาการที่ดีอีกด้วย

27 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อยื่นเสนอยัญติและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเป็นไปตามเทศบัญญัติประจำปี

25 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันนี้ วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้นำชุมชน อสม.ตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชน คณะกรรมหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลสันปูเลย เพื่อขับเคลื่อนให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

25 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าเสร้าระดับปฐมศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม ศิลปะการวาดพัดหรือวี การสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน ขนมปาด ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

19 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุเทน บุญมี เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อคืนวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหน่วยประชาชนประจำตำบลสันปูเลย (อ.ป.ต.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดชัยสถาน ป่าเสร้าน้อย โดยความร่วมมือคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด สภาวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา และการลุ้นรางวัลหางบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล และหน่วยงานผู้ร่วมจัดงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

16 กันยายน 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด และกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งได้ให้การต้อนรับประธานในพิธีพร้อมคณะติดตาม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันปูเลย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ บ้านเทิดไท้องราชัน แก่ นายอุทัย หนุนแปง บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขอให้ครอบครัวนายอุทัย หนุนแปง ประสบแต่ความสุขสวัสดีต่อไป

16 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายประชาชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. กลุ่มสตรีตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชนทุกองค์กร และประชาชน เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณสิงห์สมุทร โพธิ์ศรีงาม ทนายความกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และทนายความสำนักงานทนายความสิงห์สมุทร โพธิ์ศรีงาม ซึ่งบรรยายในหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ และการเสวนาปัญหากฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

10 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีสมาชิก อปพร. ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมก่อนการเดินทาง ซึ่งจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

09 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีการจัดการเรียนการสอนงานฝีมือและการประดิษฐ์สื่อเพื่อความรู้และความเข้าใจของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมาก

05 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 5 - 6–กันยายน 2562 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขตำบลสันปูเลย สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสันปูเลย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก และผู้สูงวัย โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดีและเป็นต้นแบบด้วย

02 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา เขต 1 และ เขต 2 ได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3 / 2562 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมี นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ฝ่ายบริหาร ในการรับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และระเบียบวาระอื่นๆ โดยมีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

29 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 43  (643 รายการ)