ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
3,915
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,408
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,815
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย เดือนกันยายน 2563,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและสรุปงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการร่วมประเมินกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย

17 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ ท่านจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีถวายราชสดุดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชการที่ 10 กิจกรรมพิธีเปิดโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) กิจกรรมทำความสะอาด เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

01 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ อาทิตย์ วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ระบบการดูแลความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น (CPR) การปฐมพยาบาลกรณีได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส และการลงพื้นที่ซ้อนแผนป้องกันภัยบริเวณด้านหน้าตึกผู้บริหาร เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีสมาชิก อปพร.ตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

31 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสิงห์ใจ เสริฐแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา (บริเวณโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย) โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ อาจารย์พิเศษ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อสืบสานเครื่องดนตรีพื้นเมือง ซึ่งได้แก่ กลุ่มเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า (สะล้อ ซอ ซึง และขลุ่ย)

27 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์อนุรักษ์รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์อนุรักษ์รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ท่าปล่อยปลาบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 โดยได้มี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ท่านจิรชาติ ซื่อตระกุล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงน้ำ กิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่เกษตรกร กิจกรรมร่วมทำความดี ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนระบบนิเวศน์ต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวานนี้ วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นางสาววิภาดา พจนาภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม.ตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านวินัย การรักษาวินัย และความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย คุณอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับบริหารราชการท้องถิ่น ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ โดยได้รับความสนใจจากพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

24 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีสมาชิกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสันปูเลย พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเชิญวิทยากรบรรยายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยการซ้อมแผนป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แผนอัคคีภัย ซึ่งสร้างความตะหนักคิดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นกรณีเกิดเห็น และเทคนิคการเอาตัวรอดให้ปลอดภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอีกด้วย

24 สิงหาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการแรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมี นายชูชาติ เสร็จกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นประธานคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมแปรญัตติ โดยได้รับรองรายางานการประชุมคณะการรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และเรื่องการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว

20 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ่,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.15 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต1 และเขต 2 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่ โดยมีกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมแสดงความจงรักภัคดีถวายพุ่มดอกไม้เงิน พุ่มดอกไม้ทอง กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

14 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการจัดงานทุนตั้งต้นแห,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการจัดงานทุนตั้งต้นแห่งความดี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 สิงหาคม 2563 (กองทุนหมู่บ้านแห่งแผ่นดิน) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการตั้งต้นแห่งความดี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมแสดงรำวงย้อนยุคตำบลสันปูเลย และกิจกรรมแสดงความจงรักภัคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และผู้เข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

14 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และเขต 2 ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ในการกำหนดการประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ตามระเบียบวาระการประชุมหารือพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2564 และระเบียบวาระอื่นๆ

14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสันปูเลย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยการนำของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันปูเลย และกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาอีกด้วย

29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ,เทศบาลตำบลสันปูเลย,splmu.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.15 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้เงิน พุ่มดอกไม้ทอง กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยงานทุกแห่งและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

29 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 48  (712 รายการ)