ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
274
เมื่อวานนี้
300
เดือนนี้
6,899
เดือนที่แล้ว
6,254
ปีนี้
40,906
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
159,163
ไอพี ของคุณ
54.81.112.7


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ไข่ โดยนายสุดเขตต์ เชิญธงไชย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด รับฟังหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต และมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงต่อไป

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19– 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย และเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความสำคัญและความเป็นมาของหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายและสืบสานเจตนารมภ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมและชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเสื้อยืดและเสื้อกีฬาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มอบเสื้อและร่วมบันทึกรูปภาพกับคณะผู้บริหาร และคณะครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียน ซึ่งสร้างความดีใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย จะได้รับโอกาสและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

18 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะครูแต่ละท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการจัดเตรียมพานไหว้ครูแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอีกด้วย เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน

14 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด แจ้งดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาลตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

14 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วย นายสิงห์ใจ เสร็ฐแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะชำระใจ ครั้งที่ 4 ปีที่ 7 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ เทศนาธรรมและชี้แนะแนวทางการสร้างสุขในชีวิตประจำวัน แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้วยังได้เจริญธรรมอีกด้วย สร้างความสุขสวัสดีแก่ชมรมผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

13 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ด้วยการดำเนินการและสนับสนุนโดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดการฝึกอบรม ณ อาคารพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรรณสิริ ป.ธ.7) ชั้น 1 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง สังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูอาจารย์ โดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน แก่โรงเรียนวัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกด้วย

12 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

11 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

05 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเล่นการพนันไก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยดสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามประเมินผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้เล่นการพนันชนไก่ หมู่ที่ 3 ซึ่งจะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเวลาเปิด ปิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวม เพื่อส่งเรื่องไปจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจสอบต่อไป ผลเป็นประการจะแจ้งให้ทราบ

31 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

31 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีกิจกรรมเตียวขึ้นดอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงออกในการรำลึกถึงสิ่งมหรรศจรรย์ 3 สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก

30 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกุล่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

30 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ และสินค้าOTOP ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับและขยายตลาดสู่ระดับสากล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกานต์ กาศทิพย์ และทีมงาน ร้าน friend coffee เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบการ และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกOTOP ต่อไป

25 พฤษภาคม 2561

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์: จัดเวทีชุมชน

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะ ณ วัดเชษฐาวรคุปต์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำเวทีชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของเกษตรกรในแต่ละชุมชน เพื่อมาจำทำแผนการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจัดทำโครงการส่งเสริมด้านการเกษตรชุมชน เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ในครั้งนี้มีเกษตรกรตำบลสันปูเลย ร่วมจัดทำเวทีชุมชนจำนวน 250 คน โดยได้แสดงความคิดและเสนอแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างเงินให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาล

25 พฤษภาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (479 รายการ)