ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,150
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,103
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,510
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46


จัดบ้านปลอดภัยช่วยผู้สูงวัยลดอุบัติเหตุ เมื่ออายุมากขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายและประสาทสัมผัสต่างๆ จะมีประสิทธิภาพลดลง นั่นเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งให้ผู้สูงอายุต้องระวังตัวเอง อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้หากตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีระเบียบเรียบร้อย ไม่วางของกีดขวางทางเดิน ควรเพิ่มแสงสว่างภายในบ้านให้เพียงพอต่อการมองเห็น ควรให้ผู้สูงอายุสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายไม่รุ่มร่าม เลือกรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการลื่นล้ม และช่วยพยุงร่างกาย ในกรณีมีปัญหาทางด้านสายตา ควรสวมแว่นสายตาติดตัวเป็นประจำเพื่อช่วยในการมองเห็น

 

09 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย สปสช. ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานกองทุน คณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 และรายงานรายรับ – รายจ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 รวมถึงการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ 2563 (ระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ) จึงแจ้งรายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้เพื่อทราบ

23 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขต 1 และเขต 2 พร้อมด้วย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

29 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด -19 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 แถลงหลังผ่อนปรนมาตรการระยะ 2 ไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 51 ราย ส่วนใหญ่กลับจากต่างประเทศ เฉพาะเจอในชุมชน 3 ราย และยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติเปิดเทอมก่อน เนื่องด้วยเกรงว่าเด็กโตจะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

29 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้รัสโคโรนา โควิด – 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในวงกว้างขณะนี้ ดังนั้นเทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลตัวเอง และการป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์ และเฟ็ชบุค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวและป้องกันตัวเอง อีกทั้งได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยทำมือ ซึ่งประกอบด้วย ผ้า ชุดอุปกรณ์เย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เอง และจะดำเนินการแจกจ่ายให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ดังกล่าว

27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 นำโดย นายนิกุล จันทร์สะอาด พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย รวมถึงจิตอาสาตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณสี่แยกท่ารั้ว ถึง 7-11 ถนนสายกอกหม่น ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความมั่นใจลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และล้างทำความสะอาดโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากประชาชนมีความต้องใช้ถนนเส้นดังกล่าวสามารถเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.

18 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ท่านชิดชนก ชุมพล ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันทุจริตภาครัฐ พร้อมประชุมหารือกรณีข้อร้องเรียนการก่อสร้างถนนบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ซึ่งได้ออกสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งเทศบาลตำบลสันปูเลยได้อำนวยความสะดวกและลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว

18 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันอินทนิลบาน และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 87 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญส่ง คำยิ่งโยชน์ ประธานคณะกรรมบริหารจัดการศึกษาตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนแล้ว ยังได้มีการรณรงค์และป้องกันโรคโควิด 19 อีกด้วย

12 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 80,000 คน ทั่วโลก และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 5,232 ราย ผู้ป่วยคัดกรองจากทุกด่าน 219 ราย ดูแลรักษาและยืนยันกลับบ้าน 3,865 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรง 5,013 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,367 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 70 ราย โดยมีการคัดกรองจากทุกด่านควบคุมโรคสะสม 5,014,620 ราย ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยายอบรมให้ความรู้การดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ห่างจากโรคติดต่อ COVID-19 และการทำหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

12 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยได้แจ้งขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือการรักษาชาติรักษาผืนแผ่นดินไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

25 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดสุโขทัย โดยอบรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและเด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย และฝึกทักษาการเรียนรู้ สร้างความสุขและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสัตว์ และตื่นตัวในการเรียนมากยิ่งขึ้น

03 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและเด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย และฝึกทักษาการเรียนรู้ สร้างความสุขและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสัตว์ และตื่นตัวในการเรียนมากยิ่งขึ้น

03 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สวนทวีชลเชียงใหม่ โดยมีพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย คุณพรชัย จิตนวเสถียร คุณสุรพันธุ์ พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความสุขในที่ทำงาน เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี สร้างความสุขและความเข้าใจแก่พนักงานจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

27 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ได้ออกพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพประเภทอื่น ที่ได้ทำเรื่องเพื่อเปิดสมุดบัญชีธนาคาร กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะบริการระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

27 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 45  (674 รายการ)