ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
305
เมื่อวานนี้
391
เดือนนี้
4,870
เดือนที่แล้ว
5,165
ปีนี้
40,882
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
241,618
ไอพี ของคุณ
3.84.130.252


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีงานบุญฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส วัดศรีสวัสดิ์ (กอกหม่น) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหมู่บ้านและสรงน้ำพระธาตุ พระภิกษุสงฆ์จำนวน 35 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระทุกท่าน เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 1 และเขต 2 รวมถึงพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ พร้อมกันนี้คณะกรรมการวัดได้ร่วมให้การต้อนรับคณะสงฆ์และผู้มีเกียรติคณะศรัทธาจากตำบลอื่น ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จพิธีกรรมดังกล่าว

17 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมและสมาชิกกองบทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย เข่าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพูดในที่ชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

11 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับเชิญวิทยาการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรร่วม ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย สร้างความตระหนักรู้และซักซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการเอาตัวรอดอย่างมีสติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน

11 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วย นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากส่วนราชการทุกฝ่าย หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ เหล่าจิตอาสา และประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมพิธีดังกล่าว และร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

05 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำองค์กรตำบลสันปูเลย การจัดทำแผนพัฒนาตำบลสันปูเลย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ตัวแทนองค์กร และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสันปูเลย ซึ่งได้รับความสนใจและตื่นตัวจากแกนนำชุมชนและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสันปูเลย เพื่อประชาชนตำบลสันปูเลย โดยจะได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

05 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมส่วนราชการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

05 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมส่งมอบถุงน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย จำนวน 5 คน สนับสนุนถุงยากไร้โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย (The Earth mission Asia foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้พิการ และผู้ยากไร้ผู้ยากจน ซึ่งในถุงประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้าน อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบถุงน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ทั้ง 15 หมู่บ้าน

31 พฤษภาคม 2562

เช้าวันศุกร์ ที่ 31 พฤษาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ มุ่งหวังให้เกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักเรียนในสังกัด ภายใต้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 "บุหรี่เผาปอด" (Tobacco burns your lungs)

31 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและงานประเพณีสรงน้ำพระเกสาธาตุและขบวนน้ำนมสดรถถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมและยังได้นำของขึ้นชื่อต่างๆ ในตำบลสันปูเลยไปวางจำหน่ายอีกด้วย

21 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีเกษตรกรตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ไข่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ปีก การบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต รวมถึงการมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

 

16 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววิภาดา พจนาภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย มากกว่า 50 คน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและเปิดโลกทัศน์ การส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งได้มีกิจกรรมการเรียนรู้การทำตะกร้าบรรจุขวดน้ำดื่มที่ทำมาจากเส้นพลาสติก สร้างความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านป่าเสร้า ณ วัดชัยสถาน ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะครู อาจารย์และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ฝึกจิตภาวนา การนั่งสมาธิ การกำหนดจิต กายกำหนดลมหายใจ และการฝึกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ลาสติก สร้างความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยอำเภอดอยสะเก็ดได้คัดเลือกลำเหมืองหลวง บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

07 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นการให้ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของสายวิชาชีพครู โดยมุ่งผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา

07 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ อปพร.ตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยได้มีการแบ่งประเภทของการวิ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไประยะทาง 11.50 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทวีไอพี จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่งด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันปูเลย และศูนย์ อปพร.ตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ตำบลสันปูเลยด้วยดีตลอดมา

30 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (583 รายการ)