ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
177
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
5,882
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,882
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,289
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับ ท่านวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอวุโส ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมแจ้งเตือนกฎเหล็กห้ามเผา มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาเศษวัสดุในที่โล่ง ซึ่งสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.ตำบลสันปูเลย อสม.ตำบลสันปูเลย ผู้สูงอายุ กองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับความสนใจและตื่นตัวจากชุมชนเป็นอย่าง มาก

20 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีเด็กนักเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแสดงของเด็กและเยาวชน การแจกของขวัญของรางวัล และลุ้นรับรางวัลใหญ่หางบัตร ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1000 คน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลและขอบคุณผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ ด้วย

14 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อสร้าง ได้ออกพื้นที่ให้บริการเปิดสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุ กรณีผู้ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากในพื้นที่ เตรียมเอกสารเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่รับมอบอำนาจในการขอรับเบี้ยยังชีพทราบดังกล่าว

14 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 มกราคม 2563 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมผู้นำองค์กร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในรูปแบบการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ผู้สูงอายุหรือคนพิการไม่ได้รับการโอนเงิน กรุราติดต่อได้ที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ย้ายที่อยู่ ให้ไปลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในปีงบประมาณนั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-011640

08 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย (รพสต.กอกหม่น) แจ้งขอให้ห้องประชุมเพื่อประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.ตำบลสันปูเลย) เดือนมกราคม เพื่อหารือแนวทางและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี การสรุปยอดเงินการสนับสนุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิก อสม. ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อสม.ตำบลสันปูเลยด้วยดี

06 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ( 7 วันอันตราย) เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขับขี่ สำหรับผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ สนง.ปภ.เชียงใหม่ สรุปภาพรวมของการรณรงค์ทั้ง 7 วัน มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 115 ครั้ง น้อยกว่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 24 ครั้ง ลดลงร้อยละ 17.27 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 14 ครั้ง อำเภอสันทราย 13 ครั้ง และอำเภอแม่ริม 12 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 16 คน แยกเป็นชาย 13 คน หญิง 3 คน มากกว่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 7 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.78 อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ อำเภอฮอด 4 ราย อำเภอสันทราย 3 ราย อำเภอฝางและอำเภอเมือง 2 ราย อำเภอพร้าว สันป่าตอง อมก๋อย เชียงดาว แม่ริม อำเภอละ 1 ราย จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งสิ้น 112 คน แยกเป็นชาย 81 คน เป็นหญิง 31 คน น้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จำนวน 34 คน ลดลงร้อยละ 23.29 อำเภอที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมือง 13 คน สันทราย 12 คน แม่ริม 11 คน โดยมี 4 อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยคือ อำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา ดอยหล่อ สันกำแพง และแม่ออน รายงานสถิติผลการจับกุมข้อหาเมาแล้วขับและตรวจยึดรถช่วง 7 วัน มีการจับกุมในข้อหาเมาสุราขณะขับรถ 1,022 ราย แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 707 ราย รถยนต์ 314 ราย อื่นๆ 1 ราย ส่วนการตรวจยึดรถได้รวม 703 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 511 คัน รถยนต์ 191 คัน และรถอื่นอีก 1 คัน

02 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาสีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเสริมสร้างความสุขและด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกของขวัญ กิจกรรมเล่นเกมส์ สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนผู้สูงอายุเปานอย่างมาก เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลเนื่องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

02 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 และ นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งที่ประชุม การปรับลด ปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามการประกาศใช้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลสันปูเลย และระเบียบวาระอื่นๆ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้

25 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเกษตรกรตำบลสันปูเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และคำนึงถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการหารายได้และลดรายาจ่ายของครัวเรือนหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก

16 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้นำองค์กร และตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นระเบียบวาระการประชุมงวดเดือนธันวาคม เพื่อสรุประเบียบวาระการประชุม และแผนการดำเนินงานในห้วงเดือนธันวาคม และเตรียมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

06 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายความเคารพและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวัยพระราชสมภพ และเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมกันนี้ได้เชิญหน่วยงานราชการ องค์กรการศึกษา หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าถวายพานพุ่มดอกไม้สด กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 12 รูป เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้นำชุมขนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าว

 

06 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. และเวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสันปูเลยรวมใจต้นภัยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณชูชาติ เสร็จกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ประธานเครือข่ายเอดส์ตำบลสันปูเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีกิจกรรมการประกวดการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันเอดส์โลกในหัวข้อ “เอดส์ใกล้ตัวกว่าที่คิด เราจะป้องกันได้อย่างไร” การประกวดปั้นดินน้ำมันหัวข้อ “ชุมชนของเรา” การประกวดคัดลายมือ เวทีเสวนาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เอดส์ใกล้ตัวกว่าที่คิดเราจะป้องกันได้อย่างไร” การประกวด Miss healthy queen of Sanpuloei 2019 พร้อมกันนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี การร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้ให้การสนับเงินรางวัลและผู้เข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

02 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมกับผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 15 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหางบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการและปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย โดยได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดตั้งผ้าป่า เพื่อจัดหางบประมาณ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้นำชุมชนทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

26 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในพื้นที่ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการกำหนดวันจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อสร้างความรู้และตระหนักคิดเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

26 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไป นายสุเมธ ใจระวัง บุตรชายของคุณมิตร ใจระวัง ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันปูเลยขอร่วมแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ และขอบุญกุศลใดที่ผู้เสียชีวิตได้กระทำมาจงนำพาให้ไปสู่สุขติด้วยเทอญ

26 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 44  (659 รายการ)