ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,714
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ณ สนามกีฬากลางตำบลสันปูเลย โดยมีโรงเรียนระดับอนุบาล 5 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย สถานรับเลี้ยงเด็กอุ้มรักโฮซันนา โรงเรียนอนุบาลสุจินดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กอนุบาลให้แข็งแรง และสร้างความรักความสามัคคีแก่ครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนอีกด้วย

18 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ ท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ในกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนที่มารับบริการ การกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และพิธีมอบถุงยังชีพและแว่นสายตาแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ

14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีคู่รักทั้งสิ้น 14 คู่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานรักให้คู่บ่าวสาว ซึ่งมีพิธีจดทะเบียนสมรสและคล้องกุญแจเพื่อแสดงออกถึงความยั่งยืนของความรัก และกิจกรรมจับฉลากของรางวัลพิเศษ พร้อมร่วมบันทึกภาพความประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและชื่นมื่น

14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และเช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตำบลสันปูเลย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมี สมาชิก อสม. ตำบลสันปูเลย ทั้ง 15 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และกำนันตำบลสันปูเลย ซึ่งเป็นการประชุมรายเดือนของสมาชิก อสม. เพื่อแจ้งระเบียบวาระการประชุมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมงานซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดนิทรรศการสินค้าทำมือ และการแข่งขันหลายประเภท เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดขนมจีน การประกวดบู๊ทนิทรรศการ ฯลฯ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำองค์ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมงานซะป๊ะของดี อำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการและผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยมีผู้ชมรมสูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ตำบลสันปูเลย โดยมีคณะกรรมการและผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยมีผู้ชมรมสูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำองค์กรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการก่อสร้างถนนในชุมชนตำบลสันปูเลย โดยกรมทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร่างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118-บ้านร้องขุ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 15,300,000.- บาท และได้เชิญผู้นำองค์กรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหารือรายละเอียดการก่อสร้างถนนดังกล่าว

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้พบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์การบูร ณ โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีวิทยาการจากการศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลย (กศน.) มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์การบูรดังกล่าว โดยผู้สูงอายุได้ทดลองการทำการบูรและสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย (สปสช.) โดยมีประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และชี้แจงยอดคงเหลืองบประมาณให้คณะกรรมการทราบ ดังกล่าว

31 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 โดยมี นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 พร้อมด้วย นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจง สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ (เดิม) และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ (ใหม่) รวมถึงระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพระราชทานให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10

31 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงาน “ซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 12 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดรูปแบบขบวน ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

31 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ณ ศูนย์เรียนรู้สวนสัตว์ Night Safari เชียงใหม่ เพื่อฝึกพัฒนาการเด็กเล็กในการเปิดโลกกว้าง ได้เรียนรู้และศึกษาสิ่งมีชีวิตนอกห้องเรียน พร้อมกันนี้ประกอบด้วยชมรมครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับใช้เตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย สร้างความสนุกสนามแก่เด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก

28 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ด้านการฝึกอาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและสร้างรายได้เอง

28 มกราคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย โดยมี นายสุวิทย์ ใจโต ประธานคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคระกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณให้คณะกรรมทราบ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา

 

18 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (558 รายการ)