ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
3,075
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
65,673
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
183,930
ไอพี ของคุณ
54.162.133.222


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดการประชุมหารือกรณีการก่อสร้างถนนบริเวณหมู่บ้านกอกหม่น – ท่ารั้ว และบ้านป่าขุย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล นายช่างโยธา และผู้รับเหมาก่อสร้างถนน เข้าร่วมประชุม เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มีการสัญจรไปมาและมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการสัญจร อีกทั้งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน โดยผู้รับเหมาก่อสร้างถนนได้แจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เทศบาลตำบลสันปูเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการก่อสร้างถนนดังกล่าว และขอให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพิ่มความปลอดภัยโดยการไม่ขับรถเร็วจนเกินไปและไม่ประมาทในการขับขี่

09 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ได้ให้การต้อนรับครู (โอนย้าย) คุณครูคณิศร คำพุทธ ตำแหน่งครู คศ.1 ซึ่งโอนย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด โดยย้ายมาสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคุณครูคณิศร คำพุทธ ได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต

03 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งในตำบลสันปูเลยได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 ท่าน เทศบาลตำบลสันปูเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

03 ตุลาคม 2561

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

27 กันยายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.) ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ โดยมี ผจ.กอป.ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลยและตำบลตลาดขวัญเข้ารับการอบรมจำนวน 36 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

27 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน สร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน อีกทั้งประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ฯลฯ อีกทั้งได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

27 กันยายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยได้แบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานด้วยกัน ได้แก่ ฐานการประดิษฐ์ราชวัตร (เครื่องกั้นตามประเพณีล้านนา) ฐานการประดิษฐ์โคมไฟล้านนา ฐานการทำขนมถั่วแปบ ฐานการทำขนมข้าวแต๋น และฐานการทำมัน โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าขุยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอีกด้วย

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้พบปะผู้เข้าอบรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active Learning) โดยเครือข่ายกลุ่มวิชาการสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการปฎิรูปแผนการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนในทุกช่วงวัย และสร้างบรรทัดฐานที่ตรงกันทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะของครูและบุคลากรการศึกษา ให้สามารถเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนางจินตนา แท่นงาม นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณวังปลาบ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ซึ่งได้นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 5 รูป เข้าร่วมพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่กวง และพิธีปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก์ต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

20 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.2-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์และชำนาญการใช้ภาษามาสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษาแก่เด็กให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

19 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการท่องแดนมหัศจรรย์ไปกับ Zoo Kids Zone ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกพัฒนาการที่สมกับวัย และศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลก และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสนุกสนานและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

13 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 – 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสันปูเลย (อปพร.) เข้าร่วมอบรมโดยได้เชิญวิทยาการมาให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของ อปพร. การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและการเอาชีวิตรอดเป็นหลัก การทำงานเป็นทีม และการเสียสละรวมถึงการแก้ปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ณ หมู่บ้านลึกลับแดนไดโนเสาว์ และเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาการที่ดีต่อเด็ก ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามเหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก

03 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย และฝ่ายบริหาร ซึ่งมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นแปรญัตติ) เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ขั้นลงมติ) และเรื่องอื่นๆ

28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติและจารีตประเพณีการสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับเชิญพ่อครูผญาล้านนา อาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ สะตวงและอุปกรณ์การใช้งานล้านนา การประดิษฐ์กระทงตามความเชื้อทางล้านนา และการประดิษฐ์เครื่องสืบชะตาตามความเชื่อของคนล้านนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็อย่างมาก

28 สิงหาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 35  (522 รายการ)