ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,159
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
326,566
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้รัสโคโรนา โควิด – 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในวงกว้างขณะนี้ ดังนั้นเทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลตัวเอง และการป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์ และเฟ็ชบุค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวและป้องกันตัวเอง อีกทั้งได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยทำมือ ซึ่งประกอบด้วย ผ้า ชุดอุปกรณ์เย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เอง และจะดำเนินการแจกจ่ายให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ดังกล่าว

27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 นำโดย นายนิกุล จันทร์สะอาด พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายณรงค์ คำราพิช กำนันตำบลสันปูเลย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย รวมถึงจิตอาสาตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณสี่แยกท่ารั้ว ถึง 7-11 ถนนสายกอกหม่น ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความมั่นใจลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และล้างทำความสะอาดโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากประชาชนมีความต้องใช้ถนนเส้นดังกล่าวสามารถเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.

18 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ท่านชิดชนก ชุมพล ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันทุจริตภาครัฐ พร้อมประชุมหารือกรณีข้อร้องเรียนการก่อสร้างถนนบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ซึ่งได้ออกสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งเทศบาลตำบลสันปูเลยได้อำนวยความสะดวกและลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว

18 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันอินทนิลบาน และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 87 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญส่ง คำยิ่งโยชน์ ประธานคณะกรรมบริหารจัดการศึกษาตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนแล้ว ยังได้มีการรณรงค์และป้องกันโรคโควิด 19 อีกด้วย

12 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 80,000 คน ทั่วโลก และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 5,232 ราย ผู้ป่วยคัดกรองจากทุกด่าน 219 ราย ดูแลรักษาและยืนยันกลับบ้าน 3,865 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรง 5,013 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,367 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 70 ราย โดยมีการคัดกรองจากทุกด่านควบคุมโรคสะสม 5,014,620 ราย ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยายอบรมให้ความรู้การดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ห่างจากโรคติดต่อ COVID-19 และการทำหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

12 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยได้แจ้งขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือการรักษาชาติรักษาผืนแผ่นดินไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

25 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดสุโขทัย โดยอบรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและเด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย และฝึกทักษาการเรียนรู้ สร้างความสุขและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสัตว์ และตื่นตัวในการเรียนมากยิ่งขึ้น

03 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและเด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย และฝึกทักษาการเรียนรู้ สร้างความสุขและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดความรักสัตว์ และตื่นตัวในการเรียนมากยิ่งขึ้น

03 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สวนทวีชลเชียงใหม่ โดยมีพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรบรรยาย คุณพรชัย จิตนวเสถียร คุณสุรพันธุ์ พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความสุขในที่ทำงาน เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี สร้างความสุขและความเข้าใจแก่พนักงานจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

27 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ได้ออกพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยยังชีพประเภทอื่น ที่ได้ทำเรื่องเพื่อเปิดสมุดบัญชีธนาคาร กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะบริการระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

27 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับ ท่านวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอวุโส ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมแจ้งเตือนกฎเหล็กห้ามเผา มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาเศษวัสดุในที่โล่ง ซึ่งสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.ตำบลสันปูเลย อสม.ตำบลสันปูเลย ผู้สูงอายุ กองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลย และผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับความสนใจและตื่นตัวจากชุมชนเป็นอย่าง มาก

20 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีเด็กนักเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแสดงของเด็กและเยาวชน การแจกของขวัญของรางวัล และลุ้นรับรางวัลใหญ่หางบัตร ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1000 คน เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลและขอบคุณผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ ด้วย

14 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อสร้าง ได้ออกพื้นที่ให้บริการเปิดสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุ กรณีผู้ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากในพื้นที่ เตรียมเอกสารเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่รับมอบอำนาจในการขอรับเบี้ยยังชีพทราบดังกล่าว

14 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 มกราคม 2563 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดประชุมผู้นำองค์กร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในรูปแบบการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ผู้สูงอายุหรือคนพิการไม่ได้รับการโอนเงิน กรุราติดต่อได้ที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ย้ายที่อยู่ ให้ไปลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในปีงบประมาณนั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-011640

08 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 45  (670 รายการ)