ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

กิจกรรมโครงการ: เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนวังปลาท่าทุ่ม-สันพระเนตร

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

กิจกรรมโครงการ: เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนวังปลาท่าทุ่ม-สันพระเนตร

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (Virtual Workshop On Safe Community)

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "พบพระชำระใจ" ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับ (กสทช.เขตภาคเหนือ) กำหนดเวลาปรับปรุงซ่อมแซมสายสัญญาณและโทรคมนาคมในพื้นที่


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

> คำสั่ง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
> กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
> กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯและประดับพระฉายาลักษณ์ด้านหน้าห้องประชุมฯลฯเนื่องในโอกาสมหา มงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙· พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพ่อละอองฝอย (ULV) จำนวน 2 เครื่อง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาพ่นยุงขนิดสเปรย์ และปลั๊กไฟฟ้าสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2565

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์