ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
4,032
เดือนที่แล้ว
5,887
ปีนี้
64,525
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
363,932
ไอพี ของคุณ
3.228.10.17-:- กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 
-:- กิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟมในการบรรจุอาหารอันเปํ็นของโรคมะเร็ง  
-:- กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- กิจกรรมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของแม่หนูเล็ก คำสอน  
-:- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
-:- ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
-:- เว็บตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ 
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย เดือนกันยายน 2563
กิจกรรมโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมโครงการอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์อนุรักษ์รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสอบราคา
-:- เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น (A๓) ยี่ห้อ Pixma  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน 
-:- จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว  
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
ประกวดราคา
-:- เรื่อง ประกวดราคาจ้้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ 
-:- เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ 
-:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
-:-  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติฯ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  ภายในตำบลสันปูเลย 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ช่วงถนนหน้าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ราคากลางฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 
-:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 
-:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 
ผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะฟอเมก้าฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์ฯ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานแผนและงบประมาณฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ(ฝ่ายปกครอง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14ฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ 
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
-:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
ข่าวสารอื่นๆ
-:- ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (โอนเพิ่ม) 
-:- ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
-:- ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุพัสดุที่ได้จากการ รื้อถอน ฯ 
-:- ประการ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2ฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณฯ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการฯ 
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
-:- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฎิบัติตามแผนฯ 
-:- ประกาศ เรื่องการรายงานผลการปฎิบัติตามแผนฯ 
-:- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสี่ 4  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 
-:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) 
-:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการสอบราคา
-:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
-:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
-:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
-:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
-:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
-:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 
แผนการจัดหาพัสดุ


-:- ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 
-:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ 
-:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 


วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: กระทรวงเกษตรฯแจ้งเตือนเกษตรกรระวังภัยพิบัติรอบ2 โดยได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  
-:- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 25563 
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตร: แนะอาชีพเกษตรกรคืนถิ่น  
-:- ช่าวสารเพื่อเกษตรกร: สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์การโอนรอบ 2  
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตรกร เตือนฝนทิ้งช่วง  
-:- มาตรการป้องกันภัยแล้งสำหรับเกษตรกร ประจำปี 2562/63 
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตรกร การทำระบบน้ำหยดเพื่อประหยัดน้ำ  


-:- ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีเลี้ยงดงผีปู่แสะย่าแสะ  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดวารีสุทธาวาท ร้องขุ่น  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วันเน่า วันที่สองของเทศกาลสงกรานต์  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วันสังขารล่อง 
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดอัมพวัน สันต้นม่วงใต้  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดชัยสถิตย์ ป่าเสร้าหลวง  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดดอนชัย (ท่ารั้ว)  
-:- ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดศรีสวัสดิ์ กอกหม่น  
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร