ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย


ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ประกาศ เรื่องเทศบาลตำบลสันปูเลยเป็นหน่วยงานรับคำขอค่าจัดการศพของผู้สูงอายุ และส่งคำขอให้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ

ประการ เรื่องเทศบาลตำบลสันปูเลยเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ

ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ... อ่านต่อข่าวสารความเคลื่อนไหว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2564

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์