ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
177
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
5,882
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
5,882
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
305,289
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171-:- การติดต่อรับสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง กรณีแจ้งเปิดบัตรเพื่อรับเบี้ยยังชีพผ่านการโอนโดยกรมบ 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมงานซ๊ะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 และเชิญร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าประก 
-:- ิเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และอาคารสุจินดาลีลาวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า  
-:- เทศบาลตำบลสันปูเลยขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นางบัวผัด อุปันโน ภรรยา นายสวัสดิ์ อุปันโน อดีตผู้ใ 
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม  
-:- ประชาสัมพันธ์โรคปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือ และการรับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิลในสัตว์ปีก  
-:- มูลนิธิดำรงชัยธรรม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน  
-:- ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศเรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้มาแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควันฝุ่นละอองที่กระทบต่อสุขภาพ
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
   ธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อสร้างออกหน่วยบริการเปิดบัญชีสมุดธนาคารกรณีโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารโดยกรมบัญช
   การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการผ่านธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง
   การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อสม.ตำบลสันปูเลย งวดเดือนมกราคม 2563
   การสรุปยอดติดตามประเมินผลโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

   ประกาศสอบราคา
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน 
   -:- จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว  
   -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
   -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
   -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
   -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
   -:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
   -:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
   ประกวดราคา
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสันต้นม่วงใต้ (e-b 
   -:- ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay Asphant Concrete หมู่ที่ ๑ (e-bidding 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทอง หมู่ที่ ๔ (e-bidding) 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสร้างหลวง (e-bidding) 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไร่กองงาม - กอกหม่น หมู่ที่ ๕ 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว บริเวณลำเหมือง ซอย ๒ ด้ 
   -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
   ประกาศราคากลาง
   -:- ราคากลางฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 
   -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 
   -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 
   -:- ราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 5 
   -:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 10 ซอย 4  
   -:-  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไร่กองงาม-กอกหม่น หมูที่ 5 
   -:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทอง หมูที่ 4 
   -:-  ประกาศราคากลางโครงการก่อรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว 
   -:- ข้อมูลราคากลางฯจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
   ผู้ชนะการเสนอราคา
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วงฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ไร่ทองกองงาม-กอกหม่น ฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์คอนกรีต ฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู บ้านท่ารั้วฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทองฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 
   -:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงฯ รถจักรยานยนต์ฯ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เติมถังดับเพลิง)ฯ 
   รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
   -:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   -:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
   ข่าวสารอื่นๆ
   -:- ประกาศเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
   -:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   -:- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   -:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
   -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   -:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 
   -:- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   -:- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -:- ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
   -:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
   -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 
   รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
   -:- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสี่ 4  
   -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 
   -:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)ประจำปีงบประมาณ 2562 
   -:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 
   -:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) 
   -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาค 
   -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 
   -:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรม 
   รายงานผลการสอบราคา
   -:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
   -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
   -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
   -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
   -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
   -:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
   -:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
   -:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
   -:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 


   -:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 
   -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
   -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
   -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   -:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   จำนวน  8  อัตรา  
   -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   -:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 


   วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
   วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
   วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
   วันเด็กแห่งชาติ 2561
   ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
   กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
   กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
   กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร