ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย


ข่าวสารความเคลื่อนไหว


จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา
ประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
ผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
ข่าวสารอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ
รายงานผลการสอบราคา
แผนการจัดหาพัสดุ

กิจกรรมเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์