ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
348
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,292
เดือนที่แล้ว
10,281
ปีนี้
78,057
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
278,793
ไอพี ของคุณ
18.207.137.4-:- ประชาสัมพันธ์กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดขึ้ 
-:- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
-:- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
-:- การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
-:- กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับสมัครพนักงานนวดแผนไทยจำนวนมาก  
-:- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 และ 2563  
-:- การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโ 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2562  
-:- ประชาสัมพันธ์กรณีการก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี
  เทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
   กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562
     การประชุมโครงการแผนพัฒนาสุขภาพตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562
     กิจกรรมโครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2562

     ประกาศสอบราคา
     -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
     -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
     -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
     -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
     -:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
     -:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
     -:- จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 
     -:- สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
     -:- สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
     ประกวดราคา
     -:- ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 11 เดือน 
     -:- รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ 
     -:- รายงานผลการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
     -:- ประกวดราคาฯจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ 
     -:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
     -:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ 
     -:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
     -:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานเก๊าดู่ บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2  
     -:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย 
     ประกาศราคากลาง
     -:- ข้อมูลราคากลางฯจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
     -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ  
     -:- งานก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
     -:- งานก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานเก๊าดู่ บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 
     -:- ราคากลางฯโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 
     -:- ราคากลางฯงานก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก บ้านสันทุ่งใหม่ 
     -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายทองหมู่ที่ 13  
     -:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 6 
     -:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านกอกหม่น หมู่ที่ 5  
     ผู้ชนะการเสนอราคา
     -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด 
     -:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ฯงานทะเบียนราษฏร 
     -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 
     -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์  
     -:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ เทศบาลตำบลสันปูเลย 
     -:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 20,000 แผ่น 
     -:- ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 
     -:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯ 
     รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
     -:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     -:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
     ข่าวสารอื่นๆ
     -:- ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     -:- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
     -:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  
     -:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 
     -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 2  
     -:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
     -:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
     -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 
     รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
     -:- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสี่ 4  
     -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 
     -:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)ประจำปีงบประมาณ 2562 
     -:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 
     -:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) 
     -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาค 
     -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 
     -:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรม 
     รายงานผลการสอบราคา
     -:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
     -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
     -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
     -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
     -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
     -:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
     -:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
     -:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
     -:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 


     -:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 
     -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
     -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
     -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
     -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
     -:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   จำนวน  8  อัตรา  
     -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
     -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
     -:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 


     วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
     วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
     วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
     วันเด็กแห่งชาติ 2561
     ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
     กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
     กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
     กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


     -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ 
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว : ประเพณีแห่นางแมว  
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีบุชาเสาอินทขิล  
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมชาวไตลื้อ  
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย  
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำ 
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีปอยหลวงหรือบุญปอยหลวง 
     -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีตานก๋วยสลาก  
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร