ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
848
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
27,159
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
326,566
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196-:- ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
-:- ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 วันที่ 2 เมษายน 2563  
-:- ประกาศงดบริการงานทะเบียนราษฎร์เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 
-:- เทศบาลตำบลสันปูเลยประกาศงดจัดประเพณีสงกรานต์ และงดหรือเลื่อนกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา และกิจกรรมอื่นที 
-:- ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2  
-:- ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19  
-:- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไ 
-:- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องงดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานและกิจกรรม 
-:- เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต  
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดการหยุดส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
เทศบาลตำบลสันปูเลย เตรียมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัยผ้าให้ประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัส
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563
   การประชุมหารือกรณีเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็
    กิจกรรมวันอินทนิลบาน ประจำปีการศึกษา 2562
     กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันดรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพ
      กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      ประกาศสอบราคา
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น (A๓) ยี่ห้อ Pixma  
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน 
      -:- จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว  
      -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
      -:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
      ประกวดราคา
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรมฯ 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม สุสานบ้านยางพระธาตุ ม.11 บ้านยางพระ 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสันต้นม่วงใต้ (e-b 
      -:- ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay Asphant Concrete หมู่ที่ ๑ (e-bidding 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทอง หมู่ที่ ๔ (e-bidding) 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสร้างหลวง (e-bidding) 
      -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไร่กองงาม - กอกหม่น หมู่ที่ ๕ 
      ประกาศราคากลาง
      -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
      -:- ราคากลางฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 
      -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 
      -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 
      -:- ราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 5 
      -:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 10 ซอย 4  
      -:-  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไร่กองงาม-กอกหม่น หมูที่ 5 
      -:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทอง หมูที่ 4 
      -:-  ประกาศราคากลางโครงการก่อรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว 
      ผู้ชนะการเสนอราคา
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกดับเพลิงฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1ฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12ฯ 
      -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10ฯ 
      รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
      -:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      -:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
      ข่าวสารอื่นๆ
      -:- ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2ฯ 
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณฯ 
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการฯ 
      -:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      -:- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการฯ 
      -:- ประกาศเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
      -:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
      -:- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
      -:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
      รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
      -:- ประกาศ เรื่องการรายงานผลการปฎิบัติตามแผนฯ 
      -:- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสี่ 4  
      -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 
      -:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)ประจำปีงบประมาณ 2562 
      -:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 
      -:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) 
      -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
      -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาค 
      -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 
      รายงานผลการสอบราคา
      -:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
      -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
      -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
      -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
      -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
      -:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
      -:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
      -:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
      -:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 


      -:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 
      -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
      -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
      -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
      -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
      -:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   จำนวน  8  อัตรา  
      -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
      -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
      -:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 


      วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
      วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
      วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
      วันเด็กแห่งชาติ 2561
      ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
      กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
      กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
      กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


      -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วันสังขารล่อง 
      -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดอัมพวัน สันต้นม่วงใต้  
      -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดชัยสถิตย์ ป่าเสร้าหลวง  
      -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดดอนชัย (ท่ารั้ว)  
      -:- ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดศรีสวัสดิ์ กอกหม่น  
      -:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดยางทอง  
      -:- ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดรัดตนปัญญารังสิตย์ สันต้นดู่  
      -:- ประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประวัดวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร