ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

กิจกรรมโครงการ:โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรมโครงการ: พิธีทำบุญอาคารเก็บของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ


กิจกรรมโครงการ: โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: การประชุมกองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิงห์ใจ  เสร็ฐแก้ว ... อ่านต่อ


โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

กิจกรรมโครงการ:โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรมโครงการ: พิธีทำบุญอาคารเก็บของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ปลัดเทศบาล ... อ่านต่อ


กิจกรรมโครงการ: โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนธยา  ต่างใจ ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: การประชุมกองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิงห์ใจ  เสร็ฐแก้ว ... อ่านต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: การยื่นเรื่องเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลยรับแจ้งเหตุผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: การยื่นเรื่องเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนการค้า ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แจ้งรายางานสถานการณ์โควิดวันที่ 7 ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลยรับแจ้งเหตุผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เทศบาลตำบลสันปูเลย ... อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  รายงานยอดผู้ติดเชื้อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อข่าวสารความเคลื่อนไหว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2564

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์