ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
247
เดือนนี้
7,090
เดือนที่แล้ว
8,179
ปีนี้
60,781
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
261,517
ไอพี ของคุณ
18.232.124.77-:- ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย  
-:- มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดรับสมัครผู้พิการอบรมสร้างอาชีพ (ฟรี)  
-:- ิเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562  
-:- กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านตำบลสันปูเลยเพื่อส่งเสริมอาชีพ  
-:- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562  
-:- ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมงานโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ.ป.ต.สันปูเลย) ประจำปี 2562  
-:- ผลการสำรวจประเมินโครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นโรงเรียนอนุบาลตำบลสันปูเลย 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ตรง Day Camp For Kid ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 
โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR สำหรับผู้นำชุมชนเบื้องต้น
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน จปฐ.ตำบลสันปูเลย
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี 2562
กิจกรรมโครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

ประกาศสอบราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 
-:- สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
-:- สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประกวดราคา
-:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานเก๊าดู่ บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2  
-:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานเก๊าดู่ บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.6 บ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 10 
-:- ประกวดราคาฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 บ้านไร่กองงาม หมู่ที่ 15 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- งานก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
-:- งานก่อสร้างอาคารศาลาประกอบพิธีกรรม บริเวณสุสานเก๊าดู่ บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางฯโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 
-:- ราคากลางฯงานก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก บ้านสันทุ่งใหม่ 
-:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายทองหมู่ที่ 13  
-:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 6 
-:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านกอกหม่น หมู่ที่ 5  
-:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บ้านสันต้นม่วงใต้ 
-:- รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
ผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงฯตามโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาภารกิจถ่ายโอนกรณีศูนย์บริการฯ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน ขว 2379 เชียงใหม่ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นฯ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 91 ตัวอย่าง 
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
-:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนธันวาคม 2561 
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
-:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาค 
-:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรม 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรมาส1 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561  
-:- รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 เครื่อง 
รายงานผลการสอบราคา
-:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
-:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
-:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
-:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
-:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
-:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 


-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   จำนวน  8  อัตรา  
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 


วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำ 
-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีปอยหลวงหรือบุญปอยหลวง 
-:- ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีตานก๋วยสลาก  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีตานน้ำอ้อย  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว วันอาสาฬรหบูชา  
-:- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีเข้าพรรษา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร