ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด

เกี่ยวกับ ทต.สันปูเลย

โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: การประชุมข้อราชการและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อตำบลสันปูเลย ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


โครงการ กิจกรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย

ข่าวกิจกรรม: กิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: การประชุมข้อราชการและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ


ข่าวกิจกรรม: โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อตำบลสันปูเลย ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ... อ่านต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญร่วมโครงการเชียงใหม่ร่วมใจ๋ SAVE คนละ SAO ยี่สิบ

ข่าวประชาสัมพันธ์: สิทธิบัตรทองคุ้มครองและไม่คุ้มในเรื่องใดบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอเชิญชวนประชาชนประชุมแสดงความเห็นร่วมกรณีการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาและก่อสร้างสถานที่จอดรถดับเพลิง


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

> กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
> กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา
> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต้นท์ โดยการเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบคลุมเต้นท์ทรงโค้ง ขนาด 4 X 6 เมตร และสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสันปูเลย หมายเลขครุภัณฑ์ 487-52-009, 478-55-0015, 478-55-0019, 478-52-005, 478-52-010, 478-55-0012 จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลสันปูเลย (จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม

ข่าวสารอื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน

รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

รายงานผลการสอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) พ.ศ. 2565

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย

สื่อประชาสัมพันธ์

บริการประชาชน


ลิงค์เว็บไซต์