ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ภารกิจท่านนายกสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
6,227
เดือนที่แล้ว
6,093
ปีนี้
6,227
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
124,484
ไอพี ของคุณ
54.234.45.10กิจกรรมวันเติมสุข โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย กฎหมายน่ารู้ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชีย
กิจกรรมการแสดงลครหุ่นด้านวัฒนธรรมเกาหลี ณ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย
พิธีหล่อทองคำแท้รูปหล่อลอยองค์พระพุทธมหาสิหมุนีพระสิงห์หลวง วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงให
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุยเพื่อวางแผนรักษาและขอรับงบสนับสนุนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภ
การอบรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ) ตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561
การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมเงินวันละบาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศสอบราคา
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงเชิดศึกดิ์ คิด 
-:- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-002 สายทางกอกหม่น-ป่าข 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Pecycling) รหัสทาง 
-:- จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 
-:- สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
-:- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กราวกันตก หมู่ที่ 14 
รายงานผลการสอบราคา
-:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
-:- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 
-:- สอบราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
-:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 14 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
-:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
-:- โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล.(เมรุเผาศพ) หมู่ 1 (ครั้งที่2) 
-:- โครงการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปา PVC. 3 นิ้ว หมู่ที่ 3 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ม.1-ม.15 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักค 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (O 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล 
ผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตรงข้ามร้านวิชาญการค้าที่ถูกไฟไหม้ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และผู้ควบคุมระบบเสียงงานวันเด็กโดยวิธีเฉพาะเจ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนาการเด็กและเยาวชน 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร เครื่องเย็บกระสอบอุตสาหกรรมฯ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunct 
รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
-:- โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลสันปูเลย ฯ  
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณ ซอย4) 
-:- โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม 
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ลำเหมืองแยกกุลพันธ์วิว ถึง ลำเหมืองร้องปลา 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง 
-:- ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลตำบลสันปูเลยให้มีประสิทธิภาพ 
-:- ราคากลางจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรม 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาน พ.ศ.2561 ไตรมาส1 
-:- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาน พ.ศ.2561  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พศ. 2560 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดไฟ LED สัญญาณไฟวับวาบของรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผย 8715 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานของ เทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำเดือ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล 


-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 


วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร