ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
1,150
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,103
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,510
ไอพี ของคุณ
3.236.8.46-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียน และประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศสถานการณ์โควิด19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  
-:- ประกาศสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
-:- ประกาศสถานการณ์โควิด19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
-:- ประกาศสถานการณ์โควิด19 วันที่ 29 มิถุนายน 2563  
-:- การตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเด็กแรกเกิดและกลุ่มเปราะบาง  
-:- ประกาศสถานการณ์โควิด19 วันที่ 24 มิถุนายน 2563  
-:- มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเปิดร้านอาหาร 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต  
-:- ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
  เทศบาลตำบลสันปูเลยจัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563
   การประชุมหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย ครั้งที่ 3/2563
   การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
   ประกาศสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
   เทศบาลตำบลสันปูเลย เตรียมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัยผ้าให้ประชาชนเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัส
    กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563

    ประกาศสอบราคา
    -:- เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น (A๓) ยี่ห้อ Pixma  
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน 
    -:- จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารั้ว  
    -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์นำขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมคนข 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ความยาว 300 เมตร 2 ชั้น 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Fuji Xerox CT2 
    ประกวดราคา
    -:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
    -:-  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
    -:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติฯ 
    -:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 
    -:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  ภายในตำบลสันปูเลย 
    -:- โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติฯ 
    -:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายฯ 
    -:- ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ 
    -:- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาฯ 
    ประกาศราคากลาง
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ 
    -:- ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
    -:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ช่วงถนนหน้าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7 
    -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
    -:- ราคากลางฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 
    -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 
    -:- ราคากลางฯ งานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 
    -:- ราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 5 
    ผู้ชนะการเสนอราคา
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพีชลำเหมืองหลวง บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสันปูเลย  
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับระบายผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วด้านหน้าเทศบาลและจัดแต่งสถานที่ 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB ๓CX SUPER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนฐานโครงสร้างประปาฯ 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการหล่อเทียนพรรษาฯ 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการหล่อเทียนพรรษา 
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ  
    -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  
    รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
    -:- ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้ 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตั 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเห 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันาคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    -:- ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
    ข่าวสารอื่นๆ
    -:- ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
    -:- ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุพัสดุที่ได้จากการ รื้อถอน ฯ 
    -:- ประการ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    -:- ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2ฯ 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณฯ 
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการฯ 
    -:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    -:- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการฯ 
    -:- ประกาศเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
    รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสด
    -:- ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฎิบัติตามแผนฯ 
    -:- ประกาศ เรื่องการรายงานผลการปฎิบัติตามแผนฯ 
    -:- ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสี่ 4  
    -:- ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง แบบรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 
    -:- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)ประจำปีงบประมาณ 2562 
    -:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 
    -:- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) 
    -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    -:-  แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาค 
    รายงานผลการสอบราคา
    -:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
    -:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
    -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองตาล หมู่ที่ 13 
    -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน คสล. (เมรุเผาศพ) หมู่ 1 
    -:- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,15 
    -:- รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
    -:- จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
    -:- จ้างเหมาขยายไหล่ทางโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ 14 
    -:- จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 
    แผนการจัดหาพัสดุ


    -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 
    -:- การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ 
    -:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 
    -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
    -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
    -:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
    -:- ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
    -:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
    -:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   จำนวน  8  อัตรา  


    วัดสันปูเลยสลีเวียงแก้ว
    วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่)
    วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
    วันเด็กแห่งชาติ 2561
    ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
    กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561
    กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน (ขนมเส้น) บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
    กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแกะสลักจากไม้บ้านยางทอง
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย


    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร