ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[23 ธ.ค. 2564]

ข่าวกิจกรรม: การอบรมโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.สันปูเลย บุคคลากรในหน่วยงานร่วมอบรมโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในเรื่องการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ซึ่งสำนักงานได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ ใช้โปรแกรมบริหารกองทุนฯ ด้วยโปรแกรม Online เป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรีรูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 462 15240 24823 35380 137817 266894 839467 18.204.56.185